Ngày đăng bài: 18/07/2016 11:31
Lượt xem: 49134
Trường đại học Mỏ - Địa chất tham dự Hội thảo "Giải pháp xây dựng, quản lý, khai thác và xuất bản nguồn tài nguyên thông tin số: Thực tiễn triển khai tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế"
Ngày 24-25 tháng 04 năm 2015 tại trường đại học Nha Trang, đoàn cán bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tham dự Hội thảo “Giải pháp xây dựng, quản lý, khai thác và xuất bản nguồn tài nguyên thông tin số: Thực tiễn triển khai tại việt nam và kinh nghiệm quốc tế” do Liên chi hội Thư viện Đại học phía Nam phối hợp cùng trường đại học Nha Trang và công ty Nam Hoàng tổ chức

 

Hieu truong 1280x925

Ảnh: PGS.TS. Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang phát biểu khai mạc hội thảo

TS. NGuyen Huy Chuong 1280x853

Ảnh: TS. Nguyễn Huy Chương - Chủ tịch Liên chi hội Thư viện các Trường Đại học phía Bắc trình bày tham luận tại hội thảo

Chuyen gia 3 1280x924

Ảnh: Ông Stephan Tratter, Đồng sáng lập và Giám đốc Kinh doanh quốc tế của Hãng Treventus - Cộng hòa Áo giới thiệu về hãng và các giải pháp tổng thể cho tài liệu số.

Các tham luận tại hội thảo tập trung giải quyết những vấn đề đang được quan tâm về lĩnh vực số hóa, quản lý sử dụng tài nguyên số của thư viện đại học hiện nay. Đặc biệt trao đổi về vấn đề bản quyền tài nguyên số, xây dựng tài nguyên số nội sinh, tài liệu tham khảo, tài liệu đa phương tiện… đã được các đơn vị trao đổi, thảo luận sôi nổi.

Hội thảo cũng đã nghe và tham quan thực tế Thư viện Đại học Nha Trang - mô hình thành công nhất cả nước trong việc sử dụng hiệu quả công nghệ số hóa, quản lý, xuất bản tài nguyên số và tự động hóa lưu thông tại thư viện. 

Ảnh: Các vị đại biểu tham quan hệ thống số hóa sách tự động ScanRobot của hãng Treventus - Cộng hòa Áo

 

Ảnh: Đại biểu thăm quan hệ thống mượn, trả sách tự động của hãng DialocID

Tap the 2 1280x853

Ảnh: Hội thảo có sự tham gia của hơn 180 đại biểu đến từ trên 70 đơn vị trên cả nước