Ngày đăng bài: 16/09/2022 16:09
Lượt xem: 7963
DANH MỤC KHO HỌC LIỆU NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
DANH MỤC KHO HỌC LIỆU NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
STT TÀI LIỆU THAM KHẢO TÁC GIẢ NĂM XB NXB
1 Quy hoạch du lịch G.CAZES-R.LANQUAR Y.RAYNOUARD 2000 Đại học quốc gia hà nội
2 Lý luận về Địa chính hiện đại Chủ nhiệm: Lưu Vỹ Kỳ; Chủ biên: Ban biên soạn tập luận văn mừng thọ sinh nhật giáo sư Ân Chương phủ 70 tuổi. 2019 Hội khoa học đất Việt Nam
3 Chính sách phát triển thị trường BĐS ở Việt Nam TS. Đinh Văn Ân 2011 Chính trị quốc gia
4 Giáo trình thị trường BĐS TS. Nguyễn Minh Hoàng; TS. Phạm Văn Bình 2015 NXB Tài chính
5 Đầu tư BĐS cá nhân cùng Trần Minh Trần Mình 2021 NXB Lao Động
6 Luật nhà ở Quốc hội 2006 NXB chính trị quốc gia
7 Giáo trình đo đạc địa chính PGS.TS Nguyễn Trọng San 2002 Trường ĐH mỏ Địa chất
8 Giáo trình địa chính đại cương PGS.TS Nguyễn Trọng San 2008 Trường ĐH mỏ Địa chất
9 Giáo trình địa chính đại cương PGS.TS Nguyễn Trọng San 2008 Trường ĐH mỏ Địa chất
10 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế XH PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng (chủ biên)-ThS. Đỗ Văn Nhạ -TS.Đoàn Công Quỳ. 2008 Nông nghiệp
11 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa Trần Thùy Dương (chủ biên), Phạm Thế Huynh, Đinh Hải Nam. 2016 Chính trị quốc gia
12 Kinh tế tài nguyên đất PGS.TS. Ngô Đức Cát, Bộ môn Kinh tế Quản lý Địa chính, trường ĐH kinh tế Quốc dân. 2000 Nông nghiệp
13 Thị trường quyền sử dụng đất ở Việt Nam ThS. Bùi Thị Tuyết Mai 2005 NXB Lao Động
14 Nguyên lý chung Định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp TS.Nguyễn Minh Hoàng 2008 NXB Lao động-Xã Hội
15 Hệ thống văn bản luật mới về đất đai, nhà ở và thuế nhà, đất Bộ tài chính 2005 NXB Tài chính
16 Phương pháp chuyển đổi tọa độ giữa các hệ tọa độ PGS.TSKH. Hà Minh Hòa 2013 NXB khoa học và kỹ thuật.
17 Introduction to Geomatics WUHAN UNIVERSITY PRESS    
18 Lý thuyết và thực tiễn của trọng lực trắc địa PGS.TSKH. Hà Minh Hòa 2014 NXB khoa học và kỹ thuật.
19 Phương pháp bình sai truy hồi với phép biến đổi xoay PGS.TSKH. Hà Minh Hòa 2013 NXB khoa học và kỹ thuật.
20 Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS/GNSS GS.TS. TSKH. Hoàng Ngọc Hà 2020 NXB khoa học và kỹ thuật.
21 Nguyên lý lý thuyết và thực tiễn của trắc địa vũ trụ PGS.TSKH. Hà Minh Hòa (chủ biên); PGS.TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2013 NXB khoa học và kỹ thuật.
22 Xử lý số liệu trắc địa thực dụng Phạm Quốc Khánh 2022 NXB khoa học tự nhiên và công nghệ
23 Xử lý số liệu quan trắc và dự báo biến dạng công trình Phạm Quốc Khánh 2021 NXB khoa học và kỹ thuật.
24 Phương pháp xử lý toán học các mạng lưới trắc địa quốc gia PGS.TSKH. Hà Minh Hòa 2014 NXB khoa học và kỹ thuật.
25 Hệ thống trạm GNSS quan trắc liên tục CORS PGS.TS.Dương Văn Phong 2021 NXB khoa học và kỹ thuật.
26 Trắc địa mỏ GS.TS. Võ Chí Mỹ 2016 NXB khoa học tự nhiên và công nghệ
27 The theoory and method of surveying data processing     Wuhan university Press
28 Sách chuyển khảo tiếng Nga   2005  
29 Quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình PGS. TS Trần Khánh- TS. Nguyễn Quang Phúc 2010 Giao thông vận tải
30 Tuyển tập khoa học tiếng anh   2014 ĐH Mỏ- Địa chất 
31 Gương sáng chí bền   2005 Hội nhà văn
32 Máy trắc địa và đo đạc điện tử PGS.TS Trần Viết Tuấn, TS. Đinh Lệ Hà, TS. Lê Đức Tình 2016 Bách khoa Hà Nội
33 Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH PGS. TS. Nguyễn Thị Vòng 2008 Nông nghiệp
34 Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS PGS. TSKH. Hoàng Ngọc Hà 2006 Khoa học và Kỹ thuật
35 Phép chiếu bản đồ Trần Trung Hồng 2008 Giao thông vận tải
36 Bình sai lưới trắc địa PGS.TS. Đặng Nam Chinh 2015 Khoa học và Kỹ thuật
37 Định vị vệ tinh PGS.TS. Đặng Nam Chinh 2012 Khoa học và Kỹ thuật
38 Trắc địa cơ sở tập 1 Nguyễn Trọng San 2009 Giao thông vận tải
39 Trắc địa cơ sở tập 1 Nguyễn Trọng San 2009 Giao thông vận tải
40 Trắc địa cơ sở tập 2 Nguyễn Trọng San 2009 Giao thông vận tải
41 Lập trình bài toán Trắc địa cơ sở Đinh Công Hòa 2010 Giao thông vận tải
42  Kinh doanh bất động sản ThS. Phạm Thị Kimn Thoa 2020 Đại học Mỏ- Địa chất
43  Bất động sản và Thị trường bất động sản ThS. Phạm Thị Kimn Thoa 2019 Đại học Mỏ- Địa chất
44 Định giá đất TS. Hồ Thị Lam Trà 2006 Nông nghiệp
45 Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà ở và đất đai Nguyễn Thị Phương 2018 Lao động
46 Ví dụ và bài tập Visual Basic.net Phạm Hữu Khang 2006 Lao động và xã hội
47 Cải tiến trang web thông qua công nghệ Java Script   2004 NXB Thống kê
48 Tự học Visual C++6 Trần Quốc Bình 2003 NXB thanh niên
49 Microsft Access97 Trần Thanh Phong; Nguyễn Trọng Toán 1998 NXB Thống kê
50 Sử dụng và khai thác Microsoft Visual FoxPro 6.0 Nguyễn Ngọc Minh; Nguyễn Đình Tê 2003 Lao động và xã hội
51 Ví dụ và bài tập Visual Basic.net Phạm Hữu Khang 2006 Lao động và xã hội
52 Lập trình VBA  Phan Tự Hướng 2009 NXB Thống kê
53 Kỹ thuật viết mã trong Visual Basic.net KS.Ngọc Tuấn 2004 NXB Thống kê
54 Tự học Visual Basic Hoàng Quang; Phan Ánh 2007 NXB Giao thông vận tải
55 Lý thuyết đồ thị Chu Đức Khánh 2002 NXB ĐH Quốc gia TPHCM
56 Tự học lập trình Microsft Visual C # Nguyễn Văn Khoa; Lê Thanh Tuấn; Lữ Đình Thái 2004 NXB Thống kê
57 Tự học Microsofts SQL Server 2000 Nguyễn Ngọc Minh; Hoàng Đức Hải; Trần Tiến Dũng (hiệu đính) 2004 Lao động và xã hội
58 Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật PGS.TS. Đỗ Xuân Lôi 2005 NXB Giáo dục
59 Hack Internet OS và bảo mật Vũ Đình Tường; Phương Lan 2008 Lao động và xã hội
60 Đồ họa vi tính Nguyễn Quốc Cường; Hoàng Đức Hải 1998 NXB Giáo dục
61 Kỹ xảo lập trình VB6 Phạm Hữu Khang 2004 Lao động và xã hội
62 Tự học Visual FoxPro và Visual Basic.net Nguyễn Nam Thuận 2007 NXB Giao thông vận tải
63 Dạy học trực tuyến soạn sách điện tử với ToolBook TS.Phan Long; Phùng Thị Nguyệt; Phạm Quang Huy 2009 NXB Giao thông vận tải
64 Tự học Visual Basic.net 2005 Hoàng Anh Quang 2007 NXB Văn hóa thông tin
65 Lập trình Windows bằng Visual C++ Đặng Văn Đức; Lê Quốc Hưng 2005 NXB Giáo dục
66 Hỏi đáp và sử dụng Thương mại điện tử, thư tín điện tử Nguyễn Tiến; Đặng Xuân Hường; Nguyễn Văn Hòa 2000 NXB Thống kê
67 Hội nghị khoa hoc toàn quốc công nghệ địa không gian trong khoa học trái đất và môi trường Khoa Trắc địa- Bản đồ và QLDD 2021 Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam
68 Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước Ban Khoa giáo trung ương 2001 Chính trị quốc gia
69 Lợi ích kinh tế XH của việc bảo vệ sở hữu trí tuệ ở các nước đang phát triển Tôổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 2007 Bản đồ
70 Tâm huyết nhà giáo  Công đoàn giáo dục Việt Nam 2005 Giáo dục
71 Những văn bản Phòng cháy chữa cháy Cục phòng cháy và chữa cháy 2006 Công an nhân dân
72 Ngành giáo dục đào tạo thực hiện nghị quyết TW 2 và NQ ĐH Đảng lẩn 9 Bộ giáo dục và đào tạo 2002 2002 Giaáo dục
73 Thông tin cơ quan hành chính và doanh nghiệp thành phố HN Trung tâm thông tin doanh nghiệp 2007 Lao động
74 Quaản lý dự án (Bản dịch)  Vũ Thị Phương Thanh 2012 Lao động XH
75 Tâấm gương người làm khoa học Trung tâm truyền thông hỗ trợ phát triền KHCN 2012 Văn hóa thông tin
76 Kinh tế học đại cương TS. TRần Đăng Thịnh 2009 Đại học Quốc gia TPHCM
77 Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản VN Học viện CT Quốc gia HCM 2018 Lý luận CT
78 Những vấn đề cơ bản của CN Mác Lê Nin, tư tưởng HCM Học viện CT Quốc gia HCM 2016 Lý luận CT
79 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị Nhà nước và pháp luật XHCN Học viện CT Quốc gia HCM 2016 Lý luận CT
80 Tuyển tập các công trình khoa học kỷ niệm 50 năm bộ môn địa chất Trường ĐH Mỏ- Địa chất  2017 Giao thông vận tải
81 Danh mục chương trình đào tạo- 59 Học viện nông nghiệp 2014  
82 Phân loại đất và xây dựng bản đồ đất Đỗ Nguyên Hải 2007 Nông nghiệp
83 Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng 2008 Nông nghiệp
84 DĐịa chính Việt Nam một chặng đường trải nghiệm Tôn Gia Huyên 2020 Hồng Đức
85 Pháp lý Bất động sản tập 1 Nguyễn Phước Vẹn 2021 Lao động
86 Điều khiển tối ưu hệ tất định và ngẫu nhiên Nguyễn Hữu Dư 2005 ĐH Quốc gia Hà Nội
87 Địa lý kinh tế- xã hội Việt nam Nguyễn Viết Thịnh  2011 Giáo dục Việt Nam
88 Sổ tay điều tra phân loại lập bản đồ đất và đánh giá đất đai Lê Thái Bạt 2015 Nông nghiệp
89 Hợp đồng đặt cọc mua bán bất động sản thành công Trần Minh 2022 Lao động