Ngày đăng bài: 18/01/2016 12:17
Lượt xem: 50551
Nội quy Phòng mượn

NỘI QUY PHÒNG MƯỢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 909 /QĐ-MĐC ngày 12 / 7 /2018

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất)

Điều 1. Khi vào Thư viện, bạn đọc phải xuất trình Thẻ thư viện tại bàn thủ thư. Nếu có đồ dùng cá nhân, nhận chìa khóa tủ đựng đồ và phải trả lại chìa khóa trước khi rời khỏi Phòng mượn. Thư viện không chịu trách nhiệm về các đồ vật quý hiếm, có giá trị như tiền bạc, điện thoại, máy ảnh ... của bạn đọc.

Điều 2. Đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường đại học Mỏ - Địa chất, Thẻ thư viện là Thẻ sinh viên. Đối với cán bộ, viên chức của Nhà trường, Thẻ thư viện là Thẻ cán bộ. Đối với sinh viên hệ vừa học vừa làm và bạn đọc ngoài Trường, đăng ký làm Thẻ thư viện tại Phòng mượn.

Điều 3. Quy định về mượn tài liệu

3.1. Thời gian và số lượng

STT

Đối tượng bạn đọc

Sách giáo trình

Sách tham khảo

Sách văn nghệ

1

Sinh viên đại học, cao đẳng chính quy

- Tối đa 03 tháng (không gia hạn)

- Tối đa 08 cuốn

- Tối đa 01 tháng (có thể gia hạn 01 lần tối đa 01 tuần)

- Tối đa 02 cuốn

- Tối đa 01 tháng (có thể gia hạn 01 lần tối đa 01 tuần)

- Tối đa 01 cuốn

2

Cán bộ, viên chức Nhà trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh

- Tối đa 03 tháng (không gia hạn)

- Tối đa 08 cuốn

- Tối đa 01 tháng (có thể gia hạn 01 lần tối đa 01 tuần)

- Tối đa 02 cuốn

- Tối đa 01 tháng (có thể gia hạn 01 lần tối đa 01 tuần)

- Tối đa 01 cuốn

3.2. Bạn đọc có thể mượn bổ sung sau 02 tuần kể từ lần mượn trước đó nhưng không quá số lượng tối đa. Nếu có nhu cầu gia hạn mượn sách tham khảo và văn nghệ, khi gần hết thời hạn mượn, bạn đọc mang sách đến Phòng mượn để xin gia hạn. Thư viện sẽ xem xét việc gia hạn tùy theo số lượng sách hiện có trong Thư viện.

3.3. Đối với bạn đọc là sinh viên hệ vừa học vừa làm, học viên cao học, nghiên cứu sinh, bạn đọc ngoài Trường:

- Khi mượn tài liệu của Thư viện thì phải nộp tiền đặt cọc tại Phòng mượn. Tiền đặt cọc tối thiểu bằng 02 lần giá bìa tài liệu được tái bản mới nhất hoặc tương đương của cuốn sách và được trả lại khi bạn đọc hoàn trả tài liệu.

- Trong trường hợp bạn đọc làm mất hoặc không trả tài liệu trong thời gian quy định, tiền đặt cọc sẽ được dùng để bồi thường cho Thư viện.

Điều 4. Bạn đọc cần kiểm tra tài liệu trước khi mượn, nếu phát hiện tài liệu bị hư hỏng, xé rách, tẩy xóa,... phải báo ngay cho cán bộ Thư viện.

Điều 5. Tài liệu khi trả Thư viện phải đúng tên, đúng ký hiệu như lúc mượn.

Điều 6. Chỉ sử dụng máy tính của Phòng mượn vào mục đích tra cứu tài liệu.

Điều 7. Giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường; bảo vệ trang thiết bị/tài sản của Thư viện.

Điều 8. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.