Ngày đăng bài: 18/01/2016 12:18
Lượt xem: 34221
Nội quy Phòng đọc

NỘI QUY PHÒNG ĐỌC

(ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-MĐC ngày       /      /2016

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất)

Điều 1. Khi vào Phòng đọc, bạn đọc chỉ mang theo vở, bút để ghi chép và máy tính xách tay. Bạn đọc vui lòng để cặp, túi, tài liệu riêng và các loại đồ dùng cá nhân khác tại hệ thống tủ đựng đồ của Thư viện.

Điều 2. Bạn đọc được sử dụng tất cả các tài liệu có trong Phòng đọc.

Điều 3. Mỗi lần chọn tài liệu, bạn đọc chỉ được mang ra khỏi giá tối đa 03 sách tham khảo hoặc 03 số báo/tạp chí cho mỗi loại.

Điều 4. Không được mang bất kỳ tài liệu nào của Thư viện ra khỏi Phòng đọc. Nếu vi phạm, bạn đọc sẽ bị ngừng sử dụng thư viện trong 01 tháng.

Điều 5. Bảo quản, giữ gìn tài liệu. Không cắt xé, viết vẽ hoặc làm hỏng tài liệu. Nghiêm cấm các hành vi ăn cắp tài liệu.

Điều 6. Tuyệt đối không được tự ý chụp ảnh, ghi hình và sử dụng các hình thức sao chụp tài liệu khác.

Điều 7. Sau khi sử dụng xong tài liệu hoặc hết giờ đọc, bạn đọc cần mang tất cả các tài liệu tới bàn thủ thư để trả, không tự ý sắp xếp tài liệu vào giá.

Điều 8. Không hút thuốc, ăn uống, xả rác, làm mất vệ sinh Phòng đọc; giữ trật tự Phòng đọc.

Điều 9. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.