Tất cả (Tất cả)
Một số suy nghĩ về tìm kiếm mỏ / Nguyễn Huy Sính [29-07-2022]

Sách gồm 3 phần: Về khái niệm "tìm mỏ"; Làm thế nào để tìm mỏ một cách có hiệu quả nhất? Địa chất và tìm mỏ ở Việt Nam.

Đầu mục:1
Xác định hình dạng tiết diện và chống giữ công trình ngầm (hầm, lò) bằng neo. : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Nhàn (Ch.b), Đỗ Ngọc Thái, Phạm Văn Hùng,... [29-07-2022] Đầu mục:30

Sách gồm 5 chương: Hiện trạng sử dụng các loại hình dạng tiết diện ngang chống giữ bằng vì neo; Tổng hợp phương pháp tính toán khi thiết kế tổ hợp neo thép - neo cáp; Xác định tiết diện ngang hợp lý cho đường lò chuẩn bị; Đánh giá mức độ ảnh hưởng của tham số kết cấu chống neo đến độ ổn định đường lò; Đề xuất hình dạng hợp lý và phương án chống giữ kết cấu chống neo cho các đường lò chuẩn bị.

Định mức lao động trong doanh nghiệp ngành công nghiệp than Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Khánh (Ch.b), Ngô Thế Bính, Phạm Kiên Trung,... [29-07-2022]

Sách gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về định mức lao động trong doanh nghiệp. Thực trạng về định mức lao động trong doanh nghiệp ngành công nghiệp than Việt Nam; Quan điểm và giải pháp hoàn thiện định mức lao động trong doanh nghiệp ngành công nghiệp than Việt Nam.

Đầu mục:5
Chi tiết máy /. Nguyễn Trọng Hiệp;. T.2 / [28-07-2022] Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Trình bày về truyền động xích, trục, ổ trục, khớp nối và lò xo,...