Tất cả (Tất cả)
Xử lý số liệu quan trắc và dự báo biến dạng công trình : Sách chuyên khảo / Phạm Quốc Khánh [21-11-2023] Đầu mục:30

Sách gồm các nội dung: Thiết kế lưới quan trắc biến dạng, đặc biệt là thiết kế tối ưu theo mức đo thừa của trị đo; Tiền xử lý số liệu để phát hiện sai số thô của dãy trị đo theo phương pháp Baarda, ước lượng vững; Xử lý số liệu lưới, chủ yếu là ứng dụng phương pháp bình sai lưới tự do; Phân tích độ ổn định các điểm lưới cơ sở theo lý thuyết thống kê; Phân tích và xây dựng mô hình dự báo biến dạng công trình từ số liệu trắc địa theo 1 số phương pháp.

Nguyên lý phá huỷ / Nguyễn Tiến Hùng (Ch.b), Hoàng Dung, Nguyễn Khắc Long, Trương Văn Từ,... [21-11-2023]

Sách gồm 5 chương: Cấu trúc và lực liên kết của đất đá; Đặc tính cơ học của đất đá; Ứng suất và biến dạng trên thành giếng; Phá huỷ đất đá trong quá trình khoan; Phá huỷ đất đá trong khai thác dầu khí.

Đầu mục:30
Giáo trình pháp luật về doanh nghiệp / Phí Mạnh Cường (Ch.b), Nguyễn Thị Ngọc Anh [16-11-2023] Đầu mục:182

Sách gồm 7 chương: Khái quát pháp luật về doanh nghiệp; Những quy định chung về doanh nghiệp; Pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn; Pháp luật về công ty cổ phần; Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước; Pháp luật về công ty hợp danh; Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân.

Giáo trình luật kinh tế / Giáo trình luật kinh tế [15-11-2023]

Sách gồm 5 chương: Lý luận chung về luật kinh tế; Pháp luật về chủ thể kinh doanh; Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá; Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh; Pháp luật về phá sản.

Đầu mục:182
Giáo trình thiết kế và tổ chức thi công xử lý nền đất yếu / Nguyễn Thị Nụ, Bùi Trường Sơn (Đồng Ch.b), Bùi Văn Bình [15-11-2023] Đầu mục:32

Sách cung cấp những kiến thức, nguyên lý thiết kế và tổ chức thi công một số giải pháp xử lý nền đất yếu chủ yếu được sử dụng phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Sách gồm 5 chương: Những vấn đề chung; Đệm cát và bệ phản áp; Thiết bị tiêu thoát nước thẳng đứng kết hợp với gia tải trước; Trụ vật liệu rời; Cọc đất xi măng.

Ứng dụng Microsoft Excel trong thống kê kinh tế doanh nghiệp mỏ : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Bích Ngọc [14-11-2023]

Sách gồm 4 chương: Khái quát chung về Microsoft Excel; Thống kê sản lượng; Thống kê lao động; Thống kê nguyên vật liệu.

Đầu mục:162 (Lượt lưu thông:6)
Xử lý dữ liệu đám mây điểm phục vụ thành lập mô hình 3D / Bùi Ngọc Quý, Nguyễn Quốc Long (Đồng Ch.b), Lê Đình Hiển, Đỗ Thị Phương Thảo [25-10-2023] Đầu mục:30

Sách gồm 4 chương: Tổng quan về đám mây điểm; Công nghệ thu nhận dữ liệu đám mây điểm; Xử lý dữ liệu đám mây điểm; Xây dựng mô hình 3D thành phố từ dữ liệu đám mây điểm.

Giáo trình quản lý thuế / Bùi Thị Thu Thuỷ, Phan Hữu Nghị (Đồng Ch.b), Nguyễn Thị Kim Oanh, Bùi Đỗ Vân. [19-10-2023]

Sách gồm 3 phần với 9 chương cung cấp kiến thức từ Thuế và Chính sách thuế (Phần 1) đến Quản lý thuế (Phần 2) và Quản lý thuế của Việt Nam (Phần 3).

Đầu mục:172 (Lượt lưu thông:6)
Giáo trình tin học văn phòng nâng cao / Dương Thị Hiền Thanh (Ch.b), Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Thu Hằng, Vũ Thị Kim Liên,... [16-10-2023] Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:1)

Giáo trình gồm 3 phần: Microsoft Word nâng cao; Microsoft Excel nâng cao; Microsoft PowerPoint.

Giáo trình kế toán máy / Lê Thanh Huệ (Ch.b), Nguyễn Thu Hằng, Dương Thị Hiền Thanh, Phạm Thị Nguyệt,... [16-10-2023]

Sách cung cấp những khái niệm cơ bản và kiến thứ cơ sở về kế toán, hệ thống phần mềm kế toán, tìm hiểu và ứng dụng quy trình hạch toán kế toán nói chung và quy trình hạch toán kế toán máy nói riêng.

Đầu mục:30