Tất cả (Tất cả)
Kĩ thuật điện tử số / Đặng Văn Chuyết; [15-01-2021] Đầu mục:28 Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Trình bày các khái niệm cơ bản của điện tử số, các hệ logic, các mạch,...

Bài tập kỹ thuật điện tử / Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Viết Nguyên [13-01-2021]

Giới thiệu tóm tắt các vấn đề cơ bản của lí thuyết, các bài tập có lời giải và 50 đề bải tập,...

Đầu mục:48 (Lượt lưu thông:135) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Công nghệ khoan thăm dò / Nguyễn Xuân Thảo (Ch.b), Trần Văn Bản, Trần Đình Kiên,... [13-01-2021]

Trình bày các vấn đề cơ bản về công nghệ khoan thăm dò khoáng sản bao gồm thiết bị, dụng cụ khoan thăm dò, các phương pháp và công nghệ khoan thăm dò,...

Đầu mục:17
Cơ sở kĩ thuật điện tử số : Giáo trình tinh giản / Vũ Đức Thọ (Dịch); Đỗ Xuân Thụ (Giới thiệu và hiệu đính) [11-01-2021] Đầu mục:58 Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Sách gồm 8 chương: Những kiến thức cơ bản về cấu kiện bán dẫn; Mạch điện cổng; Cơ sở đại số logic; Mạch logic tổ hợp; Mạch Flip-flop; Mạch dãy; Phát xung và tạo dạng xung; Biến đổi số - tương tự và biến đổi tương tự - số.