Ngày đăng bài: 29/06/2022 16:52
Lượt xem: 20378
BẢNG HƯỚNG DẪN TRUY CẬP SÁCH EBOOKS

Cuốn sách

The Expanding World of Chemical Engineering

Bước 1

Truy cập vào trang web theo đường link

https://www.ebooks.com/account/

Bước 2

Login/ Sign in: đăng nhập bắng địa chỉ mail:

Ebook@humg.edu.vn

Bước 3

Nhập Pass:

Tv123456

Bước 4

Tìm tên sách cần đọc

The Expanding World of Chemical Engineering

Bước 5

Nhấp chuột vào Read online để bắt đầu đọc sách

 

 

 

 

Cuốn sách

Gas Engineers Handbook

Bước 1

Truy cập vào trang web theo đường link

https://ebooks.industrialpress.com/

Bước 2

Login/ Sign in: đăng nhập bắng tên đã đặt mặc định

DH_MDC

Bước 3

Nhập Pass:

Tv@123456

Bước 4

Tìm tên sách cần đọc

Gas Engineers Handbook

Bước 5

Nhấp chuột vào Read online để bắt đầu đọc sách