Ngày đăng bài: 18/04/2017 16:43
Lượt xem: 14270
Giới thiệu chi bộ

Chi bộ Trung tâm Thông tin – Thư viện được thành lập theo Quyết định số 65-QĐ/TV ngày 08/8/2011 của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất gồm 3 đảng viên chính thức từ 2 chi bộ: Chi bộ công nghệ Thông tin và chi bộ Đào tạo – Thư viện. Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển đến nay chi bộ có tổng số 11 đảng viên, số đảng viên chính thức: 09; số đảng viên dự bị: 02. Đến nay chi bộ đã qua các kỳ đại hội, cơ cấu cấp ủy gồm có 03 đồng chí: Bí thư và phó Bí thư và ủy viên. 

Danh sách đảng viên chi bộ gồm có :

 1. Nguyễn Hồng Trường - Bí thư
 2. Nguyễn Thị Hải Yến - P.Bí thư
 3. Hoàng Thị Thúy - Chi ủy viên
 4. Đào Thị Hồng Diệp - Đảng viên
 5. Ngô Thị Thanh Hương - Đảng viên
 6. Nguyễn Duy Hiếu - Đảng viên
 7. Nguyễn Hữu Độ - Đảng viên 
 8. Phan Thị Phượng - Đảng viên 
 9. Trần Văn Duy - Đảng viên
 10. Đỗ Lệ Chi - Đảng viên dự bị
 11. Hoàng Thị Nga - Đảng viên dự bị
Bài viết cùng chuyên mục