Ngày đăng bài: 18/04/2017 16:43
Lượt xem: 3865
Giới thiệu chi bộ

Chi bộ Trung tâm Thông tin – Thư viện được thành lập theo Quyết định số 65-QĐ/TV ngày 08/8/2011 của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất gồm 3 đảng viên chính thức từ 2 chi bộ: Chi bộ công nghệ Thông tin và chi bộ Đào tạo – Thư viện. Sau hơn 6 năm xây dựng và phát triển đến nay chi bộ có tổng số 08 đảng viên, số đảng viên chính thức: 08. Đến nay chi bộ đã qua 2 kỳ đại hội, cơ cấu cấp ủy gồm có 02 đồng chí: Bí thư và phó Bí thư.  

Danh sách đảng viên chi bộ gồm có :

  1. Nguyễn Hồng Trường - Bí thư
  2. Nguyễn Thị Hải Yến - P.Bí thư
  3. Đào Thị Hồng Diệp - Đảng viên
  4. Ngô Thị Thanh Hương - Đảng viên
  5. Nguyễn Duy Hiếu - Đảng viên
  6. Hoàng Thị Thúy - Đảng viên
  7. Nguyễn Hữu Độ - Đảng viên 
  8. Phan Thị Phượng - Đảng viên 
  9. Trần Văn Duy - Đảng viên
Bài viết cùng chuyên mục