Ngày đăng bài: 19/01/2016 13:45
Lượt xem: 82962
Lịch làm việc

THÔNG BÁO

(Thời gian phục vụ tại Trung tâm Thông tin - Thư viện)

Tùy thuộc vào từng bộ phận mà thời gian phục vụ tại các phòng cũng khác nhau:

1. Phòng đọc mượn, hiệu sách: Từ thứ 2 đến thứ 6

                            - Sáng từ 8h00 - 12h00

                            - Chiều từ 13h00 - 17h00

 2. Phòng mạng & máy tính, nghiệp vụ kỹ thuật, tra cứu trực tuyến, luận án luận văn: Từ thứ 2 đến thứ 6

                            - Sáng từ 8h00 - 12h00

                            - Chiều từ 13h00 - 17h00

3. Phòng đọc, tự chọn (tầng 3):

a.Tháng 1, 2, 3, 7, 8, 9: Từ thứ 2 đến thứ 6: 

                            - Sáng từ 8h00 - 12h00

                            - Chiều từ 13h00 - 17h00

b.Tháng 4, 5,6, 10, 11, 12: Từ thứ 2 đến thứ 6: 

                            - Sáng từ 8h00 - 12h00

                            - Chiều từ 13h00 - 19h00

               Thứ 7:  - Sáng từ 8h00 - 12h00

                            - Chiều từ 13h00 - 17h00

Các ngày lễ tết, Thư viện phục vụ theo thông báo của Nhà Trường.