Ngày đăng bài: 23/08/2017 16:07
Lượt xem: 34890
Hướng dẫn sử dụng HUMG Mail

Hiện nay việc sử dụng mail là nhu cầu cấp thiết hàng ngày của chúng ta. Trường Đại học Mỏ Địa Chất đã cung cấp cho mỗi đơn vị, cá nhân (bao gồm: cán bộ, sinh viên) sử dụng mail theo định dạng:

- Đối với cán bộ: hovaten@humg.edu.vn

- Đối với sinh viên: masosinhvien@student.humg.edu.vn

- Địa chỉ truy cập: mail.humg.edu.vn hoặc mail.office365.com

Nhà trường quy định tất cả các đơn vị, cá nhân phải dùng mail của Nhà trường để trao đổi thông tin hoặc liên hệ cộng việc trong và ngoài trường. Vậy sử dụng như thế nào? Trung tâm Thông tin Thư viện cung cấp cho cán bộ và sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa Chất chúng ta bản Hướng dẫn sử dụng HUMG Mail. Do còn thiếu kinh nghiệm trong việc trình bày và biên soạn nên không tránh được thiếu xót, kính mong quý bạn đọc góp ý để bản này được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Mọi đóng góp ý kiến xin gửi về: trungtamtttv@humg.edu.vn (ĐT: 04 22199273) Phòng Mạng và Máy tính - Trung tâm Thông tin Thư viện

Các bài viết hướng dẫn sử dụng e-mail: http://humg.edu.vn/sinh-vien/Pages/email-HUMG.aspx