Ngày đăng bài: 17/11/2021 09:18
Lượt xem: 39455
Danh mục sách mới tháng 11/2021
DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 11 - 2021
STT Tên sách tiếng anh Tên sách tiếng Việt Tác giả Nhà xuất bản Năm
1 Microsoft SQL Server 2019: A Beginner's Guide, 7th Edition (kindle) Microsoft SQL Server 2019: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Dusan Petkovic McGraw-Hill Education 2020
2 Water Resources and Hydraulics Tài nguyên nước và thủy lực Xixi Wang  Cambridge University Press 2021
3 Fluid Power with Applications: 7th International Edition Sức mạnh của chất lỏng và ứng dụng Anthony Esposito Pearson 2013
4  Hadoop: The Definitive Guide, 3rd Edition Hadoop: sổ tay hướng dẫn chi tiết Tom White O'Reilly Media 2015
5 Numerical Methods For Engineers  Phương pháp số cho kỹ sư Steven Chapra  McGraw-Hill  2020
6 Drilling engineering Kỹ thuật khoan J.J. Azar Penwell 2007
7 Learning Python Hướng dẫn học Python Mark Lutz O'Reilly Media 2013
8 Working in Public: The Making and Maintenance of Open Source Software (kindle) Làm việc nơi công cộng: tạo và bảo trì phần mềm nguồn mở Nadia Eghbal  Stripe Press 2020
9 Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming 1st Edition Thông thạo Python: lập trình ngắn gọn, rõ ràng và hiệu quả Luciano Ramalho O'Reilly Media 2015
10 Hydraulic Control Systems, 2nd Edition Hệ thống điều khiển thủy lực Noah D. Manring WILEY 2019
11 The Success of Open Source Sự thành công của mã nguồn mở  Steven Weber  Harvard University Press 2005
12 LibGDX Game Development Essentials Thông tin cơ bản về phát triển trò chơi LibGDX Juwal Bose PACK Publishing 2014
13 Data Analytics for Drilling Engineering: Theory, Algorithms, Experiments, Software (kindle) Phân tích dữ liệu cho Kỹ thuật khoan: Lý thuyết, Thuật toán, Thí nghiệm, Phần mềm  Qilong Xue  Springer 2019
14 Advanced Topics in Information Resources Management, Volume 5 Các chủ đề nâng cao về quản lý tài nguyên thông tin Mehdi Khosrow-Pour   IGI Global  2006
15 Learning LibGDX Game Development, 2 edition Học phát triển trò chơi LibGDX Suryakumar Balakrishnan Nair PACK Publishing 2015
16 Ubutu Server Administration Quản trị máy chủ Ubutu Michael Jang McGraw Hill 2008
17 The Properties of petroleum fluids, 3th Edition,  Tính chất của dầu William D, McCain Pennwell 2017
18 Interaction Design Beyond Human-Computer Interaction Thiết kế tương tác ngoài tương tác giữa người và máy tính Helen Sharp  Wiley 2019
19 Beginning Ubuntu Linux Bắt đầu học về Ubuntu Linux Emilio Raggi Apress 2011
20 Environmental tracers subsurface hydrology.  Dấu vết môi trường thủy văn dưới bề mặt Peter G.Cook  Klwer acdemic publisher 2012
21 A first course in numberical analysis Khóa học đầu tiên về phân tích số Anthony Ralston Dover Publications;  2001
22 Apache Spark in 24 Hours Học Apache Spark trong 24 giờ Jeffrey Aven Sams 2016
23 Deep Learning Học chuyên sâu (mạng máy tính, thuật toán..) Ian Goodfellow MIT Press 2016
24 CCNA 200-301 Portable Command Guide Hướng dẫn về lệnh di động CCNA 200-301 Scott Empson Cisco Press 2019
25 Slope Stability in Surface Mining Sự ổn định của độ dốc trong khai thác bề mặt  William A. Hustrulid Society for Mining, Metallurgy and Exploration 2001
26 Applied Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems (5th Edition) Phương trình vi phân từng phần được áp dụng với chuỗi Fourier và các vấn đề về giá trị ranh giới  Richard Haberman Pearson 2018
27 Basic Physical Chemistry, 1st Edition, 2014 Hóa lý cơ bản BRIAN SMITH IMPERIAL COLLEGE PRESS 2013
28 The Chemistry of Catalytic Hydrocarbon Conversions  Hóa học của các chuyển đổi hydrocacbon xúc tác Herman Pines Academic Press 2012
29 Hydraulic Fluid Power: Fundamentals, Applications, and Circuit Design (kindle) Năng lượng chất lỏng thủy lực: Các nguyên tắc cơ bản, ứng dụng và thiết kế mạch Andrea Vacca and Germano Franzoni Wiley 2020
30 Mastering Hadoop 3: Big data processing at scale to unlock unique business insights (kindle) Làm chủ Hadoop 3: Xử lý dữ liệu lớn trên quy mô lớn để mở khóa thông tin chi tiết độc đáo về doanh nghiệp  Chanchal Singh  Packt Publishing 2019
31 Python Crash Course, 2nd Edition: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming (kindle) Khóa học Python Crash: Giới thiệu Thực hành, Dựa trên Dự án về Lập trình Eric Matthes  No Starch Press 2019
32 Mastering Windows Server 2019: The complete guide for system administrators to install, manage, and deploy new capabilities with Windows Server 2019, 3rd Edition Làm chủ Windows Server 2019: Hướng dẫn đầy đủ dành cho quản trị viên hệ thống để cài đặt, quản lý và triển khai với Windows Server 2019 Jordan Krause  Packt Publishing 2021