Ngày đăng bài: 19/09/2022 10:17
Lượt xem: 7234
DANH MỤC SÁCH MỚI 2022
DANH MỤC SÁCH MỚI 2022  
STT ISBN Tên sách Tên tiếng việt Tác giả Nhà xuất bản Năm Ghi chú
1 978- 1107670181 Fundametals of fluid power control Các nguyên tắc cơ bản của kiểm soát công suất chất lỏng  John Watton Cambridge University Press 2014  
2 ‎ 978- 0367388645 Machine Elements: Life and Design (Mechanical and Aerospace Engineering) Các bộ phận máy móc: Cuộc sống và thiết kế  Boris M. Klebanov CRC Press 2019  
3 978 8121925242 Theory of Machines, 14e Lý thuyết về máy móc RS Khurmi | JK Gupta S Chand & Co Ltd 2005  
4 978- 1906574789 Fluid Mechanics and Machinery Máy móc và Cơ khí chất lỏng  C P Kothandaraman and R Rudramoorthy New Academic Science 2011  
5 978- 1616100940 Basics of Fluid Mechanics Khái niệm cơ bản về cơ học chất lỏng  Genick Bar-Meir  Orange Grove Texts Plus 2009  
6 978- 0367868192 Metal Cutting Theory and Practice, 3th edition Lý thuyết và Thực hành Cắt kim loại  David A. Stephenson and John S. Agapiou CRC Press 2019  
7 978 0122208515 Bioprocess engineering principles, 2nd edition Nguyên tắc kỹ thuật xử lý sinh học Pauline M. Doran Elsevier 2013 KTHH
8 978- 0367781132  Handbook of Biochemistry and Molecular Biology Sổ tay sinh học và Sinh học Phân tử Roger L. Lundblad Fiona M. Macdonald Taylor and Francis Group, LLC 2021  
9 978- 0198769866 Atkins' Physical Chemistry, 11th  Hóa lý của Atkins Peter Atkins, Oxford University Press 2018  
10 978- 0367738655 Vibration Analysis, Instruments, and Signal Processing Phân tích rung động, thiết bị và xử lý tín hiệu Jyoti Kumar Sinha CRC Press 2020  
11 978 0132145213 Engineering Ethics, 4rd edition Đạo đức trong kỹ thuật Charles B Fleddermann,  Pearson,Prentice Hall 2011  
12 978 1530903863 Linear algebra, First Edition. Đại số tuyến tính David Cherney, Tom Denton and Andrew Waldron. CreateSpace Independent Publishing Platform 2016  
13 978 0884153153 Chemistry of Petrochemical Processes, 2nd Ed,   Hóa học của các quá trình hóa dầu Sami Matar Gulf Professional Publishing 2000  
14 978 1260565881 General, Organic and Biochemistry, 10th Edition Đại cương, Hữu cơ và Hóa sinh Denniston, Topping and Caret. McGraw−Hill 2019  
15 978 0128092422 Fundamentals of quantum chemistry 3th Edition Các nguyên tắc cơ bản của hóa học lượng tử James E. House Elsevier,Academic Press, 2017  
16 978 1285460123 Introduction to Spectroscopy, 5th Edition Giới thiệu về Quang phổ Donald L. Pavia, Gary M. Lampman Cengage 2014  
17 978 1119355243 Product and Process Design Principles, 4nd Edition Nguyên tắc thiết kế sản phẩm và các quy trình. W. D. Seider, J. D. Seader, and D. R. Lewis Wiley, NY, 2016  
18 978 0132346603 Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, 8th Edition,  Các nguyên tắc cơ bản và tính toán trong kỹ thuật hóa học David M. Himmelblau, James B. Riggs Prentice Hall 2012  
19 978 1852336004 Analysis and Control of Nonlinear Process Systems Phân tích và kiểm soát các hệ thống quy trình phi tuyến K.M. Hangos, J. Bokor, G. Szederkenyi Springer 2004  
20 978 1489918246 Fundamentals of polymer engineering Các nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật polyme Arie Ram Springer 2013  
21 978 0081005996 Materials Selection in Mechanical Design, 5th edition Lựa chọn vật liệu trong thiết kế cơ khí M. F. Ashby Butterworth-Heinemann 2017  
22 978 0849327858 Gas Pipeline Hydraulics Đường ống dẫn khí thủy lực  E. Shashi Menon CRC Press 2005  
23 978 1305387102 Principles of Heat Transfer, 8thEdition Nguyên tắc truyền nhiệt Frank Kreith Cengage Publishers 2017  
24 978 0486491738 Separation Processes, 2nd editon Quy trình phân tách C. Judson King Dover Publication 2013  
25 978- 3030608385 Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining: ISRM 2020 - Volume 1  Kỷ yếu về Hội nghị quốc tế về đổi mới khai thác bền vững và có trách nhiệm: ISRM 2020, quyển 1 Xuan-Nam Bui, Changwoo Lee Springer 2020  
26 978- 3030602680 Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining: ISRM 2020 - Volume 2  Kỷ yếu về Hội nghị quốc tế về đổi mới khai thác bền vững và có trách nhiệm: ISRM 2020, quyển 2 Xuan-Nam Bui, Changwoo Lee Springer 2020  
27  978-1260458879 Microsoft SQL Server 2019: A Beginner's Guide, 7th Edition (kindle) Microsoft SQL Server 2019: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Dusan Petkovic McGraw-Hill Education 2020 Bản điện tử
28 978- 1108492478 Water Resources and Hydraulics Tài nguyên nước và thủy lực Xixi Wang  Cambridge University Press 2021  
29 978-1292023878 Fluid Power with Applications: 7th International Edition Sức mạnh của chất lỏng và ứng dụng Anthony Esposito Pearson 2013  
30 978- 1491901632  Hadoop: The Definitive Guide, 3rd Edition Hadoop: sổ tay hướng dẫn chi tiết Tom White O'Reilly Media 2015  
31 978-1260571387 Numerical Methods For Engineers  Phương pháp số cho kỹ sư Steven Chapra  McGraw-Hill  2020  
32 978- 1593700720 Drilling engineering Kỹ thuật khoan J.J. Azar Penwell 2007  
33 978- 1449355739 Learning Python Hướng dẫn học Python Mark Lutz O'Reilly Media 2013  
34 978- 0578675862 Working in Public: The Making and Maintenance of Open Source Software (kindle) Làm việc nơi công cộng: tạo và bảo trì phần mềm nguồn mở Nadia Eghbal  Stripe Press 2020 Bản điện tử
35 978- 1491946008 Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming 1st Edition Thông thạo Python: lập trình ngắn gọn, rõ ràng và hiệu quả Luciano Ramalho O'Reilly Media 2015  
36 978- 1119416470 Hydraulic Control Systems, 2nd Edition Hệ thống điều khiển thủy lực Noah D. Manring WILEY 2019  
37 978- 0674018587 The Success of Open Source Sự thành công của mã nguồn mở  Steven Weber  Harvard University Press 2005  
38 978- 1784399290 LibGDX Game Development Essentials Thông tin cơ bản về phát triển trò chơi LibGDX Juwal Bose PACK Publishing 2014  
39 978- 3030340346 Data Analytics for Drilling Engineering: Theory, Algorithms, Experiments, Software (kindle) Phân tích dữ liệu cho Kỹ thuật khoan: Lý thuyết, Thuật toán, Thí nghiệm, Phần mềm  Qilong Xue  Springer 2019 Bản điện tử
40 978- 1591409304 Advanced Topics in Information Resources Management, Volume 5 Các chủ đề nâng cao về quản lý tài nguyên thông tin Mehdi Khosrow-Pour   IGI Global  2006  
41 978-1783554775 Learning LibGDX Game Development, 2 edition Học phát triển trò chơi LibGDX Suryakumar Balakrishnan Nair PACK Publishing 2015  
42 978- 0071598927 Ubutu Server Administration Quản trị máy chủ Ubutu Michael Jang McGraw Hill 2008  
43 978- 1593703738 The Properties of petroleum fluids, 3th Edition,  Tính chất của dầu William D, McCain Pennwell 2017  
44 978- 1119547259 Interaction Design Beyond Human-Computer Interaction Thiết kế tương tác ngoài tương tác giữa người và máy tính Helen Sharp  Wiley 2019  
45 978- 1430236269 Beginning Ubuntu Linux Bắt đầu học về Ubuntu Linux Emilio Raggi Apress 2011  
46 978- 1461370574 Environmental tracers subsurface hydrology.  Dấu vết môi trường thủy văn dưới bề mặt Peter G.Cook  Klwer acdemic publisher 2012  
47 978- 0486414546 A first course in numberical analysis Khóa học đầu tiên về phân tích số Anthony Ralston Dover Publications;  2001  
48 978- 0672338519 Apache Spark in 24 Hours Học Apache Spark trong 24 giờ Jeffrey Aven Sams 2016  
49 978- 0262035613 Deep Learning Học chuyên sâu (mạng máy tính, thuật toán..) Ian Goodfellow MIT Press 2016  
50 ‎ 978-0135937822 CCNA 200-301 Portable Command Guide Hướng dẫn về lệnh di động CCNA 200-301 Scott Empson Cisco Press 2019  
51 978- 0873351942 Slope Stability in Surface Mining Sự ổn định của độ dốc trong khai thác bề mặt  William A. Hustrulid Society for Mining, Metallurgy and Exploration 2001  
52 978-0134995434 Applied Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems (5th Edition) Phương trình vi phân từng phần được áp dụng với chuỗi Fourier và các vấn đề về giá trị ranh giới  Richard Haberman Pearson 2018  
53  978-1783262946 Basic Physical Chemistry, 1st Edition, 2014 Hóa lý cơ bản BRIAN SMITH IMPERIAL COLLEGE PRESS 2013  
54 978- 0124332836 The Chemistry of Catalytic Hydrocarbon Conversions  Hóa học của các chuyển đổi hydrocacbon xúc tác Herman Pines Academic Press 2012  
55 978- 1119569114 Hydraulic Fluid Power: Fundamentals, Applications, and Circuit Design (kindle) Năng lượng chất lỏng thủy lực: Các nguyên tắc cơ bản, ứng dụng và thiết kế mạch Andrea Vacca and Germano Franzoni Wiley 2020 Bản điện tử
56 978-1788620444 Mastering Hadoop 3: Big data processing at scale to unlock unique business insights (kindle) Làm chủ Hadoop 3: Xử lý dữ liệu lớn trên quy mô lớn để mở khóa thông tin chi tiết độc đáo về doanh nghiệp  Chanchal Singh  Packt Publishing 2019  
57 978- 1593279288 Python Crash Course, 2nd Edition: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming (kindle) Khóa học Python Crash: Giới thiệu Thực hành, Dựa trên Dự án về Lập trình Eric Matthes  No Starch Press 2019 Bản điện tử
58 978-1801078313 Mastering Windows Server 2019: The complete guide for system administrators to install, manage, and deploy new capabilities with Windows Server 2019, 3rd Edition Làm chủ Windows Server 2019: Hướng dẫn đầy đủ dành cho quản trị viên hệ thống để cài đặt, quản lý và triển khai với Windows Server 2019 Jordan Krause  Packt Publishing 2021  
59 ‎ 9781800564640 Mastering Ubuntu Server: Gain expertise in the art of deploying, configuring, managing, and troubleshooting Ubuntu Server, 3rd Edition Làm chủ Ubuntu Server: Có được kiến ​​thức chuyên môn về nghệ thuật triển khai, cấu hình, quản lý và khắc phục sự cố Ubuntu Server,  3e Jay LaCroix   Packt Publishing 2020  
60 9789811635687 Surface Mining Technology (Topics in Mining, Metallurgy and Materials Engineering) Công nghệ khai thác bề mặt (Các chủ đề về kỹ thuật khai thác, luyện kim và vật liệu) Mostafa Mohamed Ali Elbeblawi Springer 2022  
61 978-1800568105 C# 9 and .NET 5 – Modern Cross-Platform Development: Build intelligent apps, websites, and services with Blazor, ASP.NET Core, and Entity Framework Core using Visual Studio Code, 5th Ed C # 9 và .NET 5 - Phát triển đa nền tảng hiện đại: Xây dựng các ứng dụng, trang web và dịch vụ thông minh với Blazor, ASP.NET Core và Entity Framework Core bằng cách sử dụng Visual Studio Code,  Mark J. Price  Packt Publishing 2020  
62 9781119722335 Ubuntu Linux Bible Kinh thánh Ubuntu Linux David Clinton and Christopher Negus Wiley 2020  
63 9.78179E+12 Hands-On Deep Learning with Apache Spark: Build and deploy distributed deep learning applications on Apache Spark Học sâu thực hành với Apache Spark: Xây dựng và triển khai các ứng dụng học sâu phân tán trên Apache Spark Guglielmo Iozzia Packt Publishing 2019  
64 9781260460254 End-to-End Mobile Communications: Evolution to 5G Truyền thông di động đầu cuối: Tiến hóa lên 5G  Syed S. Husain McGraw-Hill Education 2020  
65 9781484233238 Java Game Development with LibGDX: From Beginner to Professional Phát triển trò chơi Java với LibGDX: Từ Sơ cấp đến Chuyên nghiệp  Lee Stemkoski  Apress 2018  
66 9798580432939 Joomla Manual: Joomla 3  Hướng dẫn sử dụng Joomla: Joomla 3 Richard Underwood Independently 2020  
67 9781788994613 Hands-On Deep Learning with Apache Spark: Build and deploy distributed deep learning applications on Apache Spark Học sâu thực hành với Apache Spark: Xây dựng và triển khai các ứng dụng học sâu phân tán trên Apache Spark Guglielmo Iozzia Packt Publishing 2019  
68 978042 9207242 Landslides and Engineered Slopes. From the Past to the Future, Two Volumes + CD-ROM (Proceedings of the 10th International Symposium on Landslides and Engineered Slopes, 30 June - 4 July 2008, Xi'an, China) Sạt lở đất và dốc được thiết kế. Từ quá khứ đến tương lai, hai tập + CD-ROM (Kỷ yếu Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ 10 về sạt lở đất và dốc được thiết kế,) Zuyu Chen, Jianmin, Zhongkui Li, Faquan Wu, Ken Ho CRC Press 2008  
69 978044 4635891 Mineral Processing Design and Operations Thiết kế và Vận hành Chế biến Khoáng sản Ashol Gupta Elsevier  2016  
70 978012 8019108 Reservoir Formation Damage, Third Edition Thiệt hại do hình thành hồ chứa, phiên bản thứ ba  Faruk Civan; Gulf Professional Publishing 2015  
71 978042 9069574 Environmental Isotopes in Hydrogeology Đồng vị môi trường trong địa chất thủy văn Ian Clark and Peter Fritz  CRC Press; 1997  
72 978129 2158587 Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 8th Edition Mật mã và An ninh mạng: Nguyên tắc và Thực hành, Ấn bản lần thứ 8 William Stallings Pearson 2020  
73 9781315282497 Cryptography Theory and Practice Lý thuyết và thực hành mật mã Douglas R.Stinson CRC Press 2018  
74 9780471972082 Requirements Engineering: Processes and Techniques Yêu cầu Kỹ thuật: Quy trình và Kỹ thuật Kotonya G. and Sommerville Wiley & Sons 1998  
75 9781119468387 PHP, MySQL, & JavaScript All-in-One For Dummies PHP, MySQL và JavaScript tất cả trong một cho người giả Janet Valade, Tricia Ballad and Bill Ballad Wiley Publishing 2018  
76 9781337101356 Information Technology Project Management 9th Edition Quản lý dự án Công nghệ thông tin Phiên bản lần thứ 9 Kathy Schwalbe Cengage Learning 2018  
77 9780124058651 Human Computer Interaction: An Empirical Research Perspective Tương tác máy tính của con người: Quan điểm nghiên cứu thực nghiệm Scott MacKenzie  Morgan Kaufmann 2012  
78 9783662575604 Graph Theory (Graduate Texts in Mathematics, 173) 5th ed. 2017 Edition Lý thuyết đồ thị (Các văn bản sau đại học về Toán học, 173) Lần xuất bản thứ 5. Phiên bản 2017 Reinhard Diestel Springer 2018  
79 9781118023990 Cloud Computing Bible Kinh thánh điện toán đám mây  Barrie Sosinsky Wiley Publishing 2010  
80 9781118087800 Beginning Android Application Development  Bắt đầu phát triển ứng dụng Android Wei-Meng Lee Wiley 2011 Bản điện tử
81 9780124173194 Big Data Analytics Phân tích dữ liệu lớn  David Loshin Morgan Publisher 2013  
82 9781506377537 An Introduction to Data Science Giới thiệu về Khoa học Dữ liệu Jeffrey Stanton SAGE Publications 2017  
83 9780124186736 Object – Oriented Analysis and Design for Information System Đối tượng - Phân tích và thiết kế định hướng cho hệ thống thông tin Raul Sidnei Wazlawick Morgan Kaufmann 2017  
84 9781447163190 Concise Computer Vision: An Introduction into Theory and Algorithms Thị giác máy tính ngắn gọn: Giới thiệu về lý thuyết và thuật toán  Reinhard Klette Springer 2014  
85 9788120351035 A Semantic Web Primer, Third Edition Sơ lược về web ngữ nghĩa, Ấn bản thứ ba Grigoris Antoniou, Frank Van Harmelen  Peason 2004 Bản điện tử
86 9780429143472 Foundations of Semantic Web Technologies Cơ sở của Công nghệ Web Ngữ nghĩa Pascal Hitzler, Macus Krotzsch, Sebastian Rudolph CRC/Chapman & Hall/ 2010  
87 9780077109080 Object-Oriented Software Engineering: Practical Software Development Using UML and Java 2nd Edition Kỹ thuật phần mềm hướng đối tượng: Phát triển phần mềm thực tế sử dụng UML và Java phiên bản thứ 2 Timothy C. Lethbridge, Robert Laganiere McGraw-Hill Education 2004  
88 9780073376042 TCP/IP Protocol Suite (McGraw-Hill Forouzan Networking) 4th Edition Bộ giao thức TCP / IP (McGraw-Hill Forouzan Networking) Phiên bản thứ 4 Behrouz A., Forouzan with Sophia Chung Fegan Mc-Graw Hill 2009  
89 9780134034089 The Java Tutorial: A Short Course on the Basics (The Java Series) 6th Edition Hướng dẫn Java: Một khóa học ngắn về kiến ​​thức cơ bản (Series Java) Phiên bản thứ 6 Mary Campione&Kathy Walrath&Alison Huml Addison-Wesley  2014 Bản điện tử
90 9781119677611 Cisco CCNA Certification: Exam 200-301, 2 Volume Set Chứng chỉ CCNA của Cisco: Bài kiểm tra 200-301, Bộ 2 Khối lượng Todd Lammle Wiley 2020  
91 9783808579756 Technical English - Mechanical Engineering Tiếng Anh Kỹ thuật - Cơ khí Ulrike Puderbach, Michael Giesa Europa Lehrmittel Verlag, Germany  2012  
92 97815 80530446 Simulation and Software Radio for Mobile Communications Đài mô phỏng và phần mềm cho truyền thông di động H. Harada, R. Prasad Artech House 2002  
93 97898 14577519 Data Communications and Networking (Asia Higher Education Engineering/Computer Science Computer) Truyền thông Dữ liệu và Mạng (Kỹ thuật Giáo dục Đại học Châu Á / Máy tính Khoa học Máy tính) Behrouz A. Foruzan Mc Graw Hill 2012  
94 9783319157153 Electronic Waste: Recycling Techniques Rác thải điện tử: Kỹ thuật tái chế  H.M.Veit, A.M.Bernardes Springer 2015 Bản điện tử
95 97807 50669498 Engineering Surveying, Sixth Edition 6th Edition Khảo sát kỹ thuật, 6ed W Schofield, Mark Breach Butterworth-Heinemann;  2007  
96 97811 38374188 Fundamentals of Linear Systems for Physical Scientists and Engineers Các nguyên tắc cơ bản của hệ thống tuyến tính cho các nhà khoa học và kỹ sư vật lý N.N. Puri CRC Press 2019  
97 97811 38735897 Thermal Energy Systems: Design and Analysis, Second Edition Hệ thống năng lượng nhiệt: Thiết kế và phân tích, 2ed Steven G. Penoncello CRC Press 2018  
98 97816 30573850 An Introduction to SOLIDWORKS Flow Simulation 2021 Giới thiệu về Mô phỏng dòng SOLIDWORKS 2021 John Matsson CRC Press 2021  
99 9781119474623 Essential Computational Fluid Dynamics, 2nd Ed Động lực học chất lỏng tính toán cơ bản Oleg Zikanov WILEY 2019  
100 978-8126573493 Dorf's Introduction To Electric Circuits [Paperback]  Giới thiệu của Dorf về mạch điện  Richard C. Dorf, James A. Svoboda WILEY 2018  
101 9780444527851 Fundamentals of Petroleum Refining Các nguyên tắc cơ bản của lọc dầu Mohamed  A. Fahim, Taher  A. Alsahhaf, Elsevier 2010  
102 9781118797839 Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design, 2nd Ed Giới thiệu về Động học Kỹ thuật Hóa học và Thiết kế Lò phản ứng, 2ed Ronald W.Messen, Charles A. Mims, Bradley A. Saville,  Wiley, 2014  
103 9780203736739 The Expanding World of Chemical Engineering Thế giới mở rộng của kỹ thuật hóa học Furusaki, S., Garside, J., and Fan, L. S. CRC 2019  
104 9780135638262 Mathematica: A Practical Approach 1st Ed Mathematica: Phương pháp tiếp cận thực tế Ấn bản đầu tiên Nancy Blachman
Colin P Wiliiams
Pearson,Prentice Hall 2008  
105 9780521105873 Distillation Tray Fundamentals 1st Ed Các nguyên tắc cơ bản về khay chưng cất 1ed M.J Lockett Cambridge  2009  
106 9781119475262 Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Evaluation, 4th Ed Các Nguyên tắc Thiết kế Quy trình và Sản phẩm: Tổng hợp, Phân tích và Đánh giá, 4ed W. D. Seider, J. D. Seader, and D. R. Lewis Wiley, NY, 2019  
107 9780471371083 Equilibrium-Stage Separation Operations in Chemical Engineering Các hoạt động phân tách giai đoạn cân bằng trong kỹ thuật hóa học Ernest J. Henley
J. D. Seader
Wiley 1991  
108 9780831192426 Gas Engineers Handbook Sổ tay kỹ sư khí  George C. Segeler The Industrial Press 2001 Bản điện tử
109 9780024276919 Experimental organic chemistry : A Small-Scale Approach  Thực nghiệm hóa hữu cơ: Phương pháp tiếp cận quy mô nhỏ  Charles F. Wilcox Jr, Mary F. Wilcox Peason 1994  
110 9780898713336 The Boundary Function Method for Singular Perturbation Problems Phương pháp chức năng ranh giới cho các vấn đề lo lắng số ít   The Society for Industrial  1995  
111 9780894647857 Introduction to Fluid Mechanics Giới thiệu về Cơ học chất lỏng Stephen Whitaker  Krieger Pub Co, 1992  
112 9783808571941 Basic Technical English/Technical English Basics Tiếng Anh kỹ thuật cơ bản / Khái niệm cơ bản về tiếng Anh kỹ thuật Preis inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten Europa-lehrmittel Pub 2010  
113 9781461367451 Bioprocessing Xử lý sinh học Owen P.  Ward  Springer 1991 Bản điện tử
114 9780137031580 Petroleum Production Systems, 2nd Ed Hệ thống sản xuất dầu mỏ, Nhà kinh tế  Hill, Ehlig-Economides & Zhu Pearson  2013  
115 9788122414677 Fundamentals of Metal Cutting and Machine Tools Cơ bản về Máy cắt và Máy cắt kim loại  B.L. Junea New age international 2017