Ngày đăng bài: 15/12/2015 16:17
Lượt xem: 26560
Quy định về xử lý vi phạm

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM

TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

(ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-MĐC ngày       /      /2016

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất)

Điều 1. Vi phạm về thẻ: Cho người khác mượn thẻ, sử dụng thẻ của người khác, sử dụng thẻ quá hạn

Ngừng quyền sử dụng thư viện trong 01 tháng đối với cả người mượn và người cho mượn.

Điều 2. Mang trái phép tài liệu ra khỏi Trung tâm hoặc cố ý thay đổi mã vạch trên bìa

2.1. Trường hợp do sơ ý, không cố ý chiếm dụng, căn cứ trên biên bản ghi nhận vi phạm: Ngừng quyền sử dụng thư viện trong 01 tháng.

2.2. Trường hợp cố ý vi phạm hoặc tái phạm: Thông báo về phòng Công tác Sinh viên, phòng Tổ chức Cán bộ để xử lý kỷ luật.

Điều 3. Các hành vi gây mất vệ sinh môi trường, mất trật tự

Ngừng quyền sử dụng thư viện trong 02 tuần.

Điều 4. Hành vi chụp ảnh, ghi hình trái phép đối với các tài liệu không được phép

Ngừng quyền sử dụng thư viện trong 02 tuần.

Điều 5. Bồi thường do làm mất tài liệu

5.1. Nếu bồi thường bằng tài liệu có cùng năm xuất bản hoặc tài liệu được tái bản mới nhất, bạn đọc nộp thêm phí xử lý tài liệu 20.000 đồng/cuốn.

5.2. Nếu bồi thường bằng tiền: Theo giá bìa tài liệu được tái bản mới nhất hoặc tương đương

5.2.1. Tài liệu tiếng nước ngoài: gấp 3 lần

5.2.2. Tài liệu tham khảo tiếng Việt:

- Chính trị, văn nghệ: gấp 2 lần.

- Khoa học cơ bản và kỹ thuật:

+ Sách thường: gấp 2 lần.

+ Sách quý hiếm: gấp từ 3 đến 5 lần.

5.2.3. Giáo trình: gấp 2 lần.

Điều 6. Bồi thường do làm bẩn, làm hỏng tài liệu

6.1. Làm bẩn: bồi thường bằng giá hiện hành của tài liệu.

6.2. Làm hỏng (làm rách hoặc cắt xén trang): bồi thường như làm mất tài liệu tại Điều 5.

Điều 7. Mượn tài liệu quá thời gian quy định

Nếu mượn tài liệu quá hạn, bạn đọc sẽ không được mượn tiếp các tài liệu khác cho đến khi hoàn trả tài liệu và nộp phạt theo quy định sau:

- Mức phạt mượn quá hạn: 500đ/ngày/cuốn.

Điều 8. Các sự cố hỏng hóc xác định lỗi do cá nhân thì cá nhân đó phải bồi thường theo giá trị tài sản cộng với các chi phí lắp đặt và phát sinh khác. Khi xác định lỗi do cố ý thì cá nhân đó sẽ phải chịu sự kỷ luật của Nhà trường.

Điều 9. Các vi phạm về sử dụng thiết bị/tài sản khác:

Theo quy định về quản lý tài sản của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Khi xảy ra vi phạm, bạn đọc cần chấp hành đầy đủ các quyết định về xử lý vi phạm của Trung tâm Thông tin - Thư viện. Đối với những trường hợp không thực hiện nghiêm túc, Trung tâm báo cáo về Hội đồng kỷ luật của Nhà trường để xử lý theo đúng quy định./.

Điều 10. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

 
Bài viết cùng chuyên mục