Ngày đăng bài: 15/11/2021 10:14
Lượt xem: 13331
Hội nghị ký kết "Quy định cơ chế vận hành Thư viện điện tử dùng chung"

Hội nghị ký kết "Quy định cơ chế vận hành Thư viện điện tử dùng chung"

Sáng nay, ngày 01/6/2021, Trường Đại học Mỏ - Địa chất với tư cách là thành viên đã tham gia Hội nghị ký kết “Quy định cơ chế vận hành thư viện điện tử dùng chung” với đầu mối là Thư viện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam chuyên sâu khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý” do Ngân hàng Thế giới tài trợ là ý tưởng được xây dựng cách đây 4 năm qua  sự nỗ lực cố gắng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và các trường đại học thành viên. Kết quả ban đầu của Thư viện điện tử dùng chung đã phát huy tác dụng, đem lại hiệu quả tích cực.

Hội nghị hôm nay phổ biến lại Quy chế vận hành Thư viện điện tử dùng chung và tiến tới ký kết Quy chế này để trở thành một khuôn khổ pháp lý chung giúp các trường cùng phối hợp triển khai thực hiện, vận hành Thư viện điện tử dùng chung một cách có hiệu quả.

Qua thống kê, 4 tháng đầu truy cập vào cơ sở dữ liệu điện tử của Nhà xuất bản SAGE Publications Limited thì Trường Đại học Mỏ - Địa chất còn truy cập rất thấp. Vì vậy, Trung tâm Thông tin – Thư viện Nhà trường xin thông báo lại để Quý thầy/cô và các em sinh viên truy cập vào cơ sở dữ liệu để khai thác, sử dụng nguồn cơ sở dữ liệu điện tử có giá trị, phong phú, cập nhất, qua đó giúp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Chi tiết đã được thông báo đến địa chỉ email mỗi cá nhân và trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm

  • Địa chỉ truy cập:https://journals.sagepub.com/
  • Thời gian truy cập2021 – 2022
  • Phạm vi truy cập: Sử dụng trong các dải IP của HUMG, không giới hạn số lượng truy cập đồng thời.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại: