• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 622
    Nhan đề: Hướng dẫn đồ án môn học tuyển trọng lực thiết kế xưởng tuyển than /
DDC 622
Tác giả CN Phạm Hữu Giang
Nhan đề Hướng dẫn đồ án môn học tuyển trọng lực thiết kế xưởng tuyển than / Phạm Hữu Giang
Lần xuất bản Tái bản có sữa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2009
Mô tả vật lý 122tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường đại học Mỏ - Địa chất
Từ khóa tự do Mỏ
Từ khóa tự do tuyển trọng lực
Từ khóa tự do Tuyển khoáng
Từ khóa tự do tuyển than
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(51): 101011138-88
000 00000nam a2200000 4500
0015612
002513
003TVMDC
004F00B6013-0B9B-4682-B4DB-584B24E41B79
005201710131407
008041025s2009 vm| vie||
0091 0
039|a20171013140659|bhuudo|c20160715092546|dthanhhuong|y20160303144248|zhaonh
082|a622
100|aPhạm Hữu Giang
245|aHướng dẫn đồ án môn học tuyển trọng lực thiết kế xưởng tuyển than / |cPhạm Hữu Giang
250|aTái bản có sữa chữa bổ sung
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c2009
300|a122tr. ; |c29cm
500|aĐTTS ghi: Trường đại học Mỏ - Địa chất
653|aMỏ
653|atuyển trọng lực
653|aTuyển khoáng
653|atuyển than
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(51): 101011138-88
890|a51|b116|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101011138 Kho Giáo trình nội sinh 622 Giáo trình nội sinh 1
2 101011139 Kho Giáo trình nội sinh 622 Giáo trình nội sinh 2
3 101011140 Kho Giáo trình nội sinh 622 Giáo trình nội sinh 3
4 101011141 Kho Giáo trình nội sinh 622 Giáo trình nội sinh 4
5 101011142 Kho Giáo trình nội sinh 622 Giáo trình nội sinh 5
6 101011143 Kho Giáo trình nội sinh 622 Giáo trình nội sinh 6
7 101011144 Kho Giáo trình nội sinh 622 Giáo trình nội sinh 7
8 101011145 Kho Giáo trình nội sinh 622 Giáo trình nội sinh 8
9 101011146 Kho Giáo trình nội sinh 622 Giáo trình nội sinh 9
10 101011147 Kho Giáo trình nội sinh 622 Giáo trình nội sinh 10