• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 338.9 NG-T
    Nhan đề: Giáo trình kinh tế phát triển /
DDC 338.9
Tác giả CN Nguyễn Đức thành
Nhan đề Giáo trình kinh tế phát triển / Nguyễn Đức Thành
Thông tin xuất bản H. :, 2009
Mô tả vật lý 156tr. ; 27cm
Phụ chú ĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Gồm 6 chương trình bày những vấn đề đại cương về phát triển kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế, các nguồn lực và một số chính sách phát triển kinh tế (có ví dụ, tóm tắt nội dung và bài tập)
Từ khóa tự do Tăng trưởng kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Phát triển kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế vĩ mô
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(63): 101004479-505, 101004622-31, 101013623-48
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ.2377 (05 cuốn): 303002525-8, 303003964
000 00000nam a2200000 4500
0015611
002513
003TVMDC
00400E800C8-EB9C-41A4-B984-38E1DA832D3B
005201806071443
008041025s2009 vm| vie||
0091 0
039|a20180607144342|bhuudo|c20171201162007|dphanphuong|y20160303144247|zhaonh
082|a338.9|bNG-T
100|aNguyễn Đức thành
245|aGiáo trình kinh tế phát triển /|cNguyễn Đức Thành
260|aH. :, |c2009
300|a156tr. ; |c27cm
500|aĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520|aGồm 6 chương trình bày những vấn đề đại cương về phát triển kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế, các nguồn lực và một số chính sách phát triển kinh tế (có ví dụ, tóm tắt nội dung và bài tập)
653|aTăng trưởng kinh tế
653|aKinh tế
653|aPhát triển kinh tế
653|aKinh tế vĩ mô
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(63): 101004479-505, 101004622-31, 101013623-48
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ.2377 (05 cuốn): 303002525-8, 303003964
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bg_mdc/2017/k/kinhtephattrien(2009)_001.jpg
890|a68|b292|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101013623 Kho Giáo trình nội sinh 339 Giáo trình nội sinh 38
2 101013624 Kho Giáo trình nội sinh 339 Giáo trình nội sinh 39
3 101013625 Kho Giáo trình nội sinh 339 Giáo trình nội sinh 40
4 101013626 Kho Giáo trình nội sinh 339 Giáo trình nội sinh 41
5 101013627 Kho Giáo trình nội sinh 339 Giáo trình nội sinh 42
6 101013628 Kho Giáo trình nội sinh 339 Giáo trình nội sinh 43
7 101013629 Kho Giáo trình nội sinh 339 Giáo trình nội sinh 44
8 101013630 Kho Giáo trình nội sinh 339 Giáo trình nội sinh 45
9 101013631 Kho Giáo trình nội sinh 339 Giáo trình nội sinh 46
10 101013632 Kho Giáo trình nội sinh 339 Giáo trình nội sinh 47