Giáo trình MĐC
657 BU-T
Giáo trình nguyên lý kế toán /
DDC 657
Tác giả CN Bùi thị Thu Thủy
Nhan đề Giáo trình nguyên lý kế toán / Bùi Thị Thu Thuỷ, Phạm Thị Hồng Hạnh, Dương Thị Nhàn;
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2014
Mô tả vật lý 219tr. ; 19x26,5cm
Phụ chú ĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do kế toán
Từ khóa tự do hạch toán kế toán
Từ khóa tự do kiểm toán
Từ khóa tự do báo cáo kế toán
Từ khóa tự do nguyên lý kế toán
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(131): 101004727-831, 101013786-811
000 00000nam a2200000 4500
0015284
002511
003TVMDC
004A197F544-6A18-4C0E-9753-8E78DF53FF80
005201710131407
008041025s2014 vm| vie||
0091 0
039|a20171013140745|bhuudo|c20160901093834|dhuudo|y20160303144100|zhaonh
082|a657 |bBU-T
100|aBùi thị Thu Thủy
245|aGiáo trình nguyên lý kế toán / |cBùi Thị Thu Thuỷ, Phạm Thị Hồng Hạnh, Dương Thị Nhàn;
260|aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2014
300|a219tr. ; |c19x26,5cm
500|aĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
653|aKinh tế
653|akế toán
653|ahạch toán kế toán
653|akiểm toán
653|abáo cáo kế toán
653|anguyên lý kế toán
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(131): 101004727-831, 101013786-811
890|a131|b1123|c1|d0
>
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101013811 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 131
2 101013810 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 130
3 101013809 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 129
4 101013808 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 128
5 101013807 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 127
6 101013806 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 126
7 101013805 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 125
8 101013804 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 124
9 101013803 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 123
10 101013802 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 122
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 14