• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 657 BU-T
    Nhan đề: Giáo trình nguyên lý kế toán /
DDC 657
Tác giả CN Bùi thị Thu Thủy
Nhan đề Giáo trình nguyên lý kế toán / Bùi Thị Thu Thuỷ, Phạm Thị Hồng Hạnh, Dương Thị Nhàn;
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2014
Mô tả vật lý 219tr. ; 19x26,5cm
Phụ chú ĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do kế toán
Từ khóa tự do hạch toán kế toán
Từ khóa tự do kiểm toán
Từ khóa tự do báo cáo kế toán
Từ khóa tự do nguyên lý kế toán
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(164): 101004727-831, 101013786-811, 101026552-84
000 00000nam a2200000 4500
0015284
002511
003TVMDC
004A197F544-6A18-4C0E-9753-8E78DF53FF80
005201710131407
008041025s2014 vm| vie||
0091 0
039|a20171013140745|bhuudo|c20160901093834|dhuudo|y20160303144100|zhaonh
082|a657 |bBU-T
100|aBùi thị Thu Thủy
245|aGiáo trình nguyên lý kế toán / |cBùi Thị Thu Thuỷ, Phạm Thị Hồng Hạnh, Dương Thị Nhàn;
260|aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2014
300|a219tr. ; |c19x26,5cm
500|aĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
653|aKinh tế
653|akế toán
653|ahạch toán kế toán
653|akiểm toán
653|abáo cáo kế toán
653|anguyên lý kế toán
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(164): 101004727-831, 101013786-811, 101026552-84
890|a164|b1541|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101013786 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 106 Hạn trả:16-12-2020
2 101013787 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 107
3 101013788 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 108 Hạn trả:01-07-2021
4 101013789 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 109 Hạn trả:19-07-2021
5 101013790 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 110
6 101013791 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 111 Hạn trả:17-04-2017
7 101013792 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 112 Hạn trả:07-01-2019
8 101013793 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 113 Hạn trả:27-05-2019
9 101013794 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 114 Hạn trả:13-07-2021
10 101013795 Kho Giáo trình nội sinh 657 BU-T Giáo trình nội sinh 115 Hạn trả:17-06-2021