Giáo trình khác
339 BÔ-G
Kinh tế học vĩ mô :
DDC 339
Nhan đề Kinh tế học vĩ mô : Giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế / Vũ Đình Bách, Trần Thọ Đạt, Vũ Thu Giang...
Lần xuất bản Lần thứ 12
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2011
Mô tả vật lý 230tr. ; 21cm
Phụ chú ĐTTS: Bộ giáo dục và đào tạo
Tóm tắt Khái quát những vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ mô: tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khoá, tiền tệ và chính sách tiền tệ, thất nghiệp, lạm phát...
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Kinh tế vĩ mô
Tác giả(bs) CN Trần Thọ Đạt
Tác giả(bs) CN Vũ Đình Bách
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(208): 102003382-481, 102012908-3005, 102013130-9
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(3): 303002474-6
000 00000nam a2200000 4500
0013891
002512
003TVMDC
00494E4AAD8-DF30-4326-9C25-586F1A57766B
005201703211509
008041025s2011 vm| vie||
0091 0
039|a20170321150952|bphanphuong|c20160323091110|dphanphuong|y20160303143402|zhaonh
082|a339 |bBÔ-G
245|aKinh tế học vĩ mô : |bGiáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế / |cVũ Đình Bách, Trần Thọ Đạt, Vũ Thu Giang...
250|a Lần thứ 12
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2011
300|a230tr. ; |c21cm
500|aĐTTS: Bộ giáo dục và đào tạo
520|aKhái quát những vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ mô: tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khoá, tiền tệ và chính sách tiền tệ, thất nghiệp, lạm phát...
653|aKinh tế
653|aKinh tế học
653|aKinh tế vĩ mô
700|aTrần Thọ Đạt
700|aVũ Đình Bách
852|bKho Giáo trình khác|j(208): 102003382-481, 102012908-3005, 102013130-9
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(3): 303002474-6
890|a211|b358|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003464 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 83 Hạn trả:15-05-2016
2 102003388 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 7 Hạn trả:02-07-2016
3 102003468 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 87 Hạn trả:13-09-2016
4 102012952 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 145 Hạn trả:26-10-2016
5 102012961 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 154 Hạn trả:26-10-2016
6 102012956 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 149 Hạn trả:04-04-2017
7 102003478 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 97 Hạn trả:06-04-2017
8 102003439 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 58 Hạn trả:13-10-2017
9 102003465 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 84 Hạn trả:16-10-2017
10 102003429 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 48 Hạn trả:19-10-2017
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 22 
Không có liên kết tài liệu số nào