DDC 339
Nhan đề Kinh tế học vĩ mô : Giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế / Vũ Đình Bách, Trần Thọ Đạt, Vũ Thu Giang...
Lần xuất bản Lần thứ 12
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
Mô tả vật lý 230tr. ; 21cm
Phụ chú ĐTTS: Bộ giáo dục và đào tạo
Tóm tắt Khái quát những vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ mô: tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khoá, tiền tệ và chính sách tiền tệ, thất nghiệp, lạm phát...
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Kinh tế vĩ mô
Tác giả(bs) CN Trần Thọ Đạt
Tác giả(bs) CN Vũ Đình Bách
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác(296): 102003382-481, 102012908-3005, 102013130-9, 102020469-85, 102020487-530, 102024331-57
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(3): 303002474-6
000 00000nam a2200000 4500
0013891
002512
003TVMDC
00494E4AAD8-DF30-4326-9C25-586F1A57766B
005201711100956
008041025s2013 vm| vie||
0091 0
039|a20171110095634|bchili|c20170321150952|dphanphuong|y20160303143402|zhaonh
082|a339 |bBÔ-G
245|aKinh tế học vĩ mô : |bGiáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế / |cVũ Đình Bách, Trần Thọ Đạt, Vũ Thu Giang...
250|a Lần thứ 12
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2013
300|a230tr. ; |c21cm
500|aĐTTS: Bộ giáo dục và đào tạo
520|aKhái quát những vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ mô: tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khoá, tiền tệ và chính sách tiền tệ, thất nghiệp, lạm phát...
653|aKinh tế
653|aKinh tế học
653|aKinh tế vĩ mô
700|aTrần Thọ Đạt
700|aVũ Đình Bách
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j(296): 102003382-481, 102012908-3005, 102013130-9, 102020469-85, 102020487-530, 102024331-57
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(3): 303002474-6
890|a299|b1513|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102012908 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 101 Hạn trả:14-11-2022
2 102012909 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 102 Hạn trả:14-11-2022
3 102012910 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 103 Hạn trả:14-11-2022
4 102012911 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 104 Hạn trả:14-11-2022
5 102012912 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 105 Hạn trả:14-11-2022
6 102012913 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 106 Hạn trả:15-11-2022
7 102012914 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 107 Hạn trả:14-11-2022
8 102012915 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 108
9 102012916 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 109
10 102012917 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 110 Hạn trả:02-11-2022