Giáo trình khác
339 BÔ-G
Kinh tế học vĩ mô :
DDC 339
Nhan đề Kinh tế học vĩ mô : Giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế / Vũ Đình Bách, Trần Thọ Đạt, Vũ Thu Giang...
Lần xuất bản Lần thứ 12
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
Mô tả vật lý 230tr. ; 21cm
Phụ chú ĐTTS: Bộ giáo dục và đào tạo
Tóm tắt Khái quát những vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ mô: tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khoá, tiền tệ và chính sách tiền tệ, thất nghiệp, lạm phát...
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Kinh tế vĩ mô
Tác giả(bs) CN Trần Thọ Đạt
Tác giả(bs) CN Vũ Đình Bách
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác(269): 102003382-481, 102012908-3005, 102013130-9, 102020469-85, 102020487-530
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(3): 303002474-6
000 00000nam a2200000 4500
0013891
002512
003TVMDC
00494E4AAD8-DF30-4326-9C25-586F1A57766B
005201711100956
008041025s2013 vm| vie||
0091 0
039|a20171110095634|bchili|c20170321150952|dphanphuong|y20160303143402|zhaonh
082|a339 |bBÔ-G
245|aKinh tế học vĩ mô : |bGiáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế / |cVũ Đình Bách, Trần Thọ Đạt, Vũ Thu Giang...
250|a Lần thứ 12
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2013
300|a230tr. ; |c21cm
500|aĐTTS: Bộ giáo dục và đào tạo
520|aKhái quát những vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ mô: tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khoá, tiền tệ và chính sách tiền tệ, thất nghiệp, lạm phát...
653|aKinh tế
653|aKinh tế học
653|aKinh tế vĩ mô
700|aTrần Thọ Đạt
700|aVũ Đình Bách
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j(269): 102003382-481, 102012908-3005, 102013130-9, 102020469-85, 102020487-530
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(3): 303002474-6
890|a272|b1083|c0|d0
>
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102020530 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 273 Hạn trả:03-12-2019
2 102020529 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 272 Hạn trả:03-12-2019
3 102020528 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 271 Hạn trả:03-02-2020
4 102020527 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 270
5 102020526 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 269
6 102020525 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 268
7 102020524 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 267 Hạn trả:03-12-2019
8 102020523 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 266 Hạn trả:03-12-2019
9 102020522 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 265 Hạn trả:05-12-2019
10 102020521 Kho Giáo trình khác 339 BÔ-G Giáo trình khác 264 Hạn trả:18-12-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 28 
Không có liên kết tài liệu số nào