DDC 338.5
Nhan đề Kinh tế học vi mô : Giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế
Lần xuất bản lần thứ 13
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2008
Mô tả vật lý 287tr. ; Hình vẽ21cm :
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục và đào tạo
Tóm tắt Các kiến thức tổng quan về kinh tế học vi mô, lý thuyết cung-cầu, lý thuyết về hành vi người tiêu dùng, hành vi của người sản xuất, cạnh tranh và độc quyền, thị trường...
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Kinh tế vi mô
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác(271): 102003237-336, 102013140-231, 102020430-68, 102024358-97
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(3): 303002477-9
000 00000nam a2200000 4500
0013890
002512
003TVMDC
00409D6BC6A-24DC-40EB-B866-E0E4355C2350
005201703211523
008041025s2008 vm| vie||
0091 0
039|a20170321152340|bphanphuong|c20160323084549|dphanphuong|y20160303143402|zhaonh
082|a338.5|bBÔ-G
245|aKinh tế học vi mô : |bGiáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế
250|a lần thứ 13
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2008
300|a287tr. ; |c21cm : |bHình vẽ
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục và đào tạo
520|aCác kiến thức tổng quan về kinh tế học vi mô, lý thuyết cung-cầu, lý thuyết về hành vi người tiêu dùng, hành vi của người sản xuất, cạnh tranh và độc quyền, thị trường...
653|aKinh tế
653|aKinh tế học
653|aKinh tế vi mô
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j(271): 102003237-336, 102013140-231, 102020430-68, 102024358-97
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(3): 303002477-9
890|a274|b1437|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102013140 Kho Giáo trình khác 338 BÔ-G Giáo trình khác 101 Hạn trả:29-01-2018
2 102013141 Kho Giáo trình khác 338 BÔ-G Giáo trình khác 102 Hạn trả:16-11-2022
3 102013142 Kho Giáo trình khác 338 BÔ-G Giáo trình khác 103 Hạn trả:14-11-2022
4 102013143 Kho Giáo trình khác 338 BÔ-G Giáo trình khác 104 Hạn trả:15-11-2022
5 102013144 Kho Giáo trình khác 338 BÔ-G Giáo trình khác 105 Hạn trả:14-11-2022
6 102013145 Kho Giáo trình khác 338 BÔ-G Giáo trình khác 106 Hạn trả:14-11-2022
7 102013146 Kho Giáo trình khác 338 BÔ-G Giáo trình khác 107 Hạn trả:14-11-2022
8 102013147 Kho Giáo trình khác 338 BÔ-G Giáo trình khác 108 Hạn trả:14-11-2022
9 102013148 Kho Giáo trình khác 338 BÔ-G Giáo trình khác 109
10 102013149 Kho Giáo trình khác 338 BÔ-G Giáo trình khác 110 Hạn trả:16-11-2022