• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 343.597 PH-C
    Nhan đề: Giáo trình luật kinh tế /
DDC 343.597
Tác giả CN Phí Mạnh Cường
Nhan đề Giáo trình luật kinh tế / Giáo trình luật kinh tế
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2023
Mô tả vật lý 264tr. ; 27cm.
Tóm tắt Sách gồm 5 chương: Lý luận chung về luật kinh tế; Pháp luật về chủ thể kinh doanh; Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá; Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh; Pháp luật về phá sản.
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Kinh tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Ngọc Anh
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinhQ1356(180): 101030230-409
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3VĐ5385(2): 303012304-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129613
002511
00473626CC5-A0A2-4CC6-9CDF-A57C48E2EF0B
005202311151552
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c189800
039|a20231115155207|bthanhhuong|c20231115155047|dthanhhuong|y20231115154733|zthanhhuong
082 |a343.597|bPH-C
100 |aPhí Mạnh Cường
245 |aGiáo trình luật kinh tế / |cGiáo trình luật kinh tế
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2023
300 |a264tr. ; |c27cm.
520 |aSách gồm 5 chương: Lý luận chung về luật kinh tế; Pháp luật về chủ thể kinh doanh; Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá; Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh; Pháp luật về phá sản.
653 |aPháp luật
653 |aKinh tế
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
700 |aNguyễn Thị Ngọc Anh
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|jQ1356(180): 101030230-409
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|jVĐ5385(2): 303012304-5
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/11.12.2022/29613.jpg
890|a182
900 |aPhòng đào tạo 2023
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101030244 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 15
2 101030267 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 38
3 101030338 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 109
4 101030315 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 86
5 101030384 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 155
6 101030361 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 132
7 101030407 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 178
8 101030298 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 69
9 101030238 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 9
10 101030252 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 23