DDC 339
Tác giả CN Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nhan đề Kinh tế học vĩ mô : Tóm tắt lý thuyết, câu hỏi và bài tập. Sách tham khảo
Nhan đề Nguyễn Thị Bích Ngọc (Ch.b), Vũ Diệp Anh, Trần Anh Dũng
Thông tin xuất bản H : Giao thông vận tải, 2023
Mô tả vật lý 162tr. ; 27cm.
Tóm tắt Sách gồm 3 phần: Tóm tắt lý thuyết, câu hỏi và bài tập. Đáp án và hướng dẫn giải bài tập tổng hợp; Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm nhằm hỗ trợ sinh viên chuẩn bị tốt cho kỳ thi kết thúc môn học.
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Kinh tế vĩ mô
Tác giả(bs) CN Trần Anh Dũng
Tác giả(bs) CN Vũ Diệp Anh
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(180): 101028768-947
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(2): 303012015-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129164
002511
00485D19EA4-44C6-480F-A062-EC058D4B859E
005202303061629
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c99900
039|a20230306162930|bthanhhuong|c20230306161953|dthanhhuong|y20230306161633|zthanhhuong
082 |a339|bNG-N
100 |aNguyễn Thị Bích Ngọc
245 |aKinh tế học vĩ mô : |bTóm tắt lý thuyết, câu hỏi và bài tập. Sách tham khảo
245|cNguyễn Thị Bích Ngọc (Ch.b), Vũ Diệp Anh, Trần Anh Dũng
260 |aH : |bGiao thông vận tải, |c2023
300 |a162tr. ; |c27cm.
520 |aSách gồm 3 phần: Tóm tắt lý thuyết, câu hỏi và bài tập. Đáp án và hướng dẫn giải bài tập tổng hợp; Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm nhằm hỗ trợ sinh viên chuẩn bị tốt cho kỳ thi kết thúc môn học.
653 |aKinh tế học
653 |aKinh tế vĩ mô
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
700 |aTrần Anh Dũng
700 |aVũ Diệp Anh
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(180): 101028768-947
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(2): 303012015-6
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/11.12.2022/29164.jpg
890|a182|b325
900 |aPhòng đào tạo 2023
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101028825 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 60 Hạn trả:08-11-2023
2 101028857 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 92 Hạn trả:13-11-2023
3 101028864 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 99 Hạn trả:13-11-2023
4 101028868 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 103 Hạn trả:13-11-2023
5 101028917 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 152 Hạn trả:13-11-2023
6 101028907 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 142 Hạn trả:13-11-2023
7 101028800 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 35 Hạn trả:13-11-2023
8 101028834 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 69 Hạn trả:13-11-2023
9 101028830 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 65 Hạn trả:13-11-2023
10 101028847 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 82 Hạn trả:13-11-2023