• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 349.597 GI-T
    Nhan đề: Giáo trình pháp luật đại cương /
DDC 349.597
Nhan đề Giáo trình pháp luật đại cương / Nguyễn Bình Yên(Ch.b), Dương Thị Tuyết Nhung, Đào Thị Tuyết...
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2019
Mô tả vật lý 120tr. ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn để lý luận cơ bản về nhà nước, những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật, lý luận chung về quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý...
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Đại cương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bình Yên
Tác giả(bs) CN Đào Thị Tuyết
Tác giả(bs) CN Dương Thị Tuyết Nhung
Tác giả(bs) TT Nguyễn Lê Hà Giang
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(272): 101025619-890
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(2): 303008478-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125912
002511
0040AE6CAB9-E9E3-4B07-9836-3A26AF8EF197
005202112071638
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c60000
039|a20211207163844|bhoangnga|c20200604143537|dduytran|y20191203142538|zhoangnga
082 |a349.597|bGI-T
245 |aGiáo trình pháp luật đại cương / |cNguyễn Bình Yên(Ch.b), Dương Thị Tuyết Nhung, Đào Thị Tuyết...
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2019
300 |a120tr. ; |c27cm.
520 |aTrình bày những vấn để lý luận cơ bản về nhà nước, những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật, lý luận chung về quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý...
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aĐại cương
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
700 |aNguyễn Bình Yên
700 |aĐào Thị Tuyết
700 |aDương Thị Tuyết Nhung
710 |aNguyễn Lê Hà Giang
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(272): 101025619-890
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(2): 303008478-9
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_mdc/2020/phapluatdaicuong_001.jpg
890|a274|b288|c1
900 |aBiếu|bPhòng xuất bản
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008478 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 349.597 GI-T Sách tham khảo Việt 1
2 303008479 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 349.597 GI-T Sách tham khảo Việt 2
3 101025619 Kho Giáo trình nội sinh 349.597 GI-T Giáo trình nội sinh 3
4 101025620 Kho Giáo trình nội sinh 349.597 GI-T Giáo trình nội sinh 4
5 101025621 Kho Giáo trình nội sinh 349.597 GI-T Giáo trình nội sinh 5
6 101025622 Kho Giáo trình nội sinh 349.597 GI-T Giáo trình nội sinh 6
7 101025623 Kho Giáo trình nội sinh 349.597 GI-T Giáo trình nội sinh 7 Hạn trả:15-08-2022
8 101025624 Kho Giáo trình nội sinh 349.597 GI-T Giáo trình nội sinh 8
9 101025625 Kho Giáo trình nội sinh 349.597 GI-T Giáo trình nội sinh 9
10 101025626 Kho Giáo trình nội sinh 349.597 GI-T Giáo trình nội sinh 10