• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.02942
    Nhan đề: Hoàn thiện quản trị nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại và Vận Tải Bình An :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Văn Thắng
Nhan đề Hoàn thiện quản trị nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại và Vận Tải Bình An : Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Nguyễn Văn Thắng
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 76tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Bình An
Từ khóa tự do Quản trị nhân lực
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Vận tải
Tác giả(bs) CN Vũ Trọng Tích
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07546
000 00000nam a2200000 a 4500
00125618
00232
003TVMDC
0044D3D764E-19E5-4601-A6CC-E36B7568F1C7
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20190917152415|zhuudo
082|bKT.02942
100|aNguyễn Văn Thắng
245|aHoàn thiện quản trị nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại và Vận Tải Bình An : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế / |cNguyễn Văn Thắng
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a76tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aBình An
653|aQuản trị nhân lực
653|aThương mại
653|aVận tải
700|aVũ Trọng Tích
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07546
952|jLV.07546
Không tìm thấy biểu ghi nào