• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 622.68 NG-X
    Nhan đề: Máy nâng - Máy xếp dỡ /
DDC 622.68
Tác giả CN Nguyễn Văn Xô
Nhan đề Máy nâng - Máy xếp dỡ / Nguyễn Văn Xô, Nguyễn Văn Kháng
Thông tin xuất bản H : Giao thông vận tải, 2019
Mô tả vật lý 245tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung, các bộ phận chính của máy nâng - máy xếp dỡ, dẫn động máy nâng - máy xếp dỡ, các cơ cấu chính của máy nâng - máy xếp dỡ,...
Từ khóa tự do Máy xếp dỡ
Từ khóa tự do Máy vận tải
Từ khóa tự do Máy nâng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Kháng
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(58): 101024052-109
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(2): 303007507-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123926
002511
004A0663D62-A0E2-4E45-842B-4D1C8FBBBECE
005202006021046
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c75000
039|a20200602104603|b0489|c20190612152256|ddomuong|y20190603105923|zhoangthuy
082 |a622.68|bNG-X
100 |aNguyễn Văn Xô
245 |aMáy nâng - Máy xếp dỡ / |cNguyễn Văn Xô, Nguyễn Văn Kháng
260 |aH : |bGiao thông vận tải, |c2019
300 |a245tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung, các bộ phận chính của máy nâng - máy xếp dỡ, dẫn động máy nâng - máy xếp dỡ, các cơ cấu chính của máy nâng - máy xếp dỡ,...
653 |aMáy xếp dỡ
653 |aMáy vận tải
653 |aMáy nâng
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Máy và thiết bị mỏ
700 |aNguyễn Văn Kháng
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(58): 101024052-109
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(2): 303007507-8
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_mdc/2020/maynangmayxepdo_nguyenvanxo_001.jpg
890|a60|b49|c1
900 |aPhòng Xuất bản
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007508 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.68 NG-X Sách tham khảo Việt 2
2 101024052 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 NG-X Giáo trình nội sinh 3
3 101024053 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 NG-X Giáo trình nội sinh 4
4 101024054 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 NG-X Giáo trình nội sinh 5
5 101024055 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 NG-X Giáo trình nội sinh 6
6 101024056 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 NG-X Giáo trình nội sinh 7
7 101024057 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 NG-X Giáo trình nội sinh 8
8 101024058 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 NG-X Giáo trình nội sinh 9
9 101024059 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 NG-X Giáo trình nội sinh 10
10 101024060 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 NG-X Giáo trình nội sinh 11