DDC 338.5
Tác giả CN Nguyễn Thị Hồng Loan
Nhan đề Kinh tế học vi mô / Nguyễn Thị Hồng Loan (Ch.b), Nguyễn Thanh Thảo, Phí Mạnh Cường, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2018
Mô tả vật lý 134tr. ; 30cm.
Tóm tắt Giới thiệu chung về kinh tế học vi mô, lý thuyết về cung - cầu, lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng, lý thuyết hành vi của doanh nghiệp, cơ cấu thị trường,...
Từ khóa tự do Kinh tế học vĩ mô
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Thị trường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Thảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Ngọc Anh
Tác giả(bs) CN Phí Mạnh Cường
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(110): 101023584-693
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303006933-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123045
002511
004DE647580-9901-413E-A010-3EE791DC093D
005202006030948
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c45000
039|a20200603094807|b0489|y20181228145157|zdomuong
082 |a338.5|bNG-L
100 |aNguyễn Thị Hồng Loan
245 |aKinh tế học vi mô / |cNguyễn Thị Hồng Loan (Ch.b), Nguyễn Thanh Thảo, Phí Mạnh Cường, Nguyễn Thị Ngọc Anh
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2018
300 |a134tr. ; |c30cm.
520 |aGiới thiệu chung về kinh tế học vi mô, lý thuyết về cung - cầu, lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng, lý thuyết hành vi của doanh nghiệp, cơ cấu thị trường,...
653 |aKinh tế học vĩ mô
653 |aDoanh nghiệp
653 |aKinh tế
653 |aThị trường
690 |aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
700 |aNguyễn Thanh Thảo
700 |aNguyễn Thị Ngọc Anh
700 |aPhí Mạnh Cường
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(110): 101023584-693
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303006933-7
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_mdc/2020/kinhtevimo_nguyenthihongloan_001.jpg
890|a115|b473|c1
900 |aPhòng Xuất bản
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101023584 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 NG-L Giáo trình nội sinh 1 Hạn trả:03-11-2022
2 101023585 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 NG-L Giáo trình nội sinh 2 Hạn trả:14-11-2022
3 101023586 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 NG-L Giáo trình nội sinh 3
4 101023587 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 NG-L Giáo trình nội sinh 4
5 101023588 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 NG-L Giáo trình nội sinh 5 Hạn trả:15-11-2022
6 101023589 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 NG-L Giáo trình nội sinh 6 Hạn trả:14-11-2022
7 101023590 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 NG-L Giáo trình nội sinh 7 Hạn trả:14-11-2022
8 101023591 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 NG-L Giáo trình nội sinh 8 Hạn trả:14-11-2022
9 101023592 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 NG-L Giáo trình nội sinh 9 Hạn trả:14-11-2022
10 101023593 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 NG-L Giáo trình nội sinh 10 Hạn trả:10-11-2022