Sách TK Ngoại Văn
306 JA-S
Agile engagement :
DDC 306
Tác giả CN Jaramillo, Santiago
Nhan đề Agile engagement : How to drive lasting results by cultivating a flexible, responsive, and collaborative culture / Santiago Jaramilla, Todd Richardson
Thông tin xuất bản Hoboken : John Wiley & Son, 2017
Mô tả vật lý 256tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Văn hóa
Tác giả(bs) CN Richardson, Todd
Địa chỉ HUMGKho STK Ngoại Văn tầng 3 Đọc: KĐ2002 (01 cuốn): 304000548
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123030
00212
004BB85C7A8-E68D-4516-A203-174DE7C17827
005201811150950
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20181115095034|bdomuong|y20181115094952|zdomuong
082 |a306|bJA-S
100 |aJaramillo, Santiago
245 |aAgile engagement : |bHow to drive lasting results by cultivating a flexible, responsive, and collaborative culture / |cSantiago Jaramilla, Todd Richardson
260 |aHoboken : |bJohn Wiley & Son, |c2017
300 |a256tr. ; |c24cm.
653 |aVăn hóa
690 |aNgành Khác
700 |aRichardson, Todd
852|aHUMG|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j Đọc: KĐ2002 (01 cuốn): 304000548
890|a1
900 |aBiếu|bQũy Châu Á
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000548 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 306 JA-S Sách tham khảo khác 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào