Sách TK Tiếng Việt
621.319 NG-H
Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng /
DDC 621.319
Tác giả CN Nguyễn Công Hiền
Nhan đề Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng / Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Mạnh Hoạch
Lần xuất bản In lần thứ 4 có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản H : Khoa học và kỹ thuật
Mô tả vật lý 430tr. ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày nguyên lý cơ bản của hệ thống cung cấp điện. Giới thiệu hệ thống cung cấp điện trong các lĩnh vực kinh tế quốc dân. Đưa ra ví dụ về thiết kế cung cấp điện và các số liệu tra cứu
Từ khóa tự do Xí nghiệp
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Cung cấp điện
Từ khóa tự do Nhà cao tầng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Hoạch
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM1937 (15 cuốn): 103002210-4, 103002220-9
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3417 (05 cuốn): 303004758-62
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121412
00211
0040C270A02-9D41-4627-B1DD-AF6F94032B43
005201803150959
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c130000
039|a20180315095945|bhoangthuy|c20180313152056|dhoangthuy|y20180313103338|zhoangthuy
082 |a621.319|bNG-H
100 |aNguyễn Công Hiền
245 |aHệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng / |cNguyễn Công Hiền, Nguyễn Mạnh Hoạch
250 |aIn lần thứ 4 có sửa chữa và bổ sung
260 |aH : |bKhoa học và kỹ thuật
300 |a430tr. ; |c27cm.
520 |aTrình bày nguyên lý cơ bản của hệ thống cung cấp điện. Giới thiệu hệ thống cung cấp điện trong các lĩnh vực kinh tế quốc dân. Đưa ra ví dụ về thiết kế cung cấp điện và các số liệu tra cứu
653 |aXí nghiệp
653 |aĐô thị
653 |aCung cấp điện
653 |aNhà cao tầng
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Điện - Điện tử
700 |a Nguyễn Mạnh Hoạch
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM1937 (15 cuốn): 103002210-4, 103002220-9
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3417 (05 cuốn): 303004758-62
890|a20|b2
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103002210 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 261.319 NG-H Sách tham khảo Việt 1
2 103002211 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 261.319 NG-H Sách tham khảo Việt 2
3 103002212 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 261.319 NG-H Sách tham khảo Việt 3
4 103002213 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 261.319 NG-H Sách tham khảo Việt 4
5 103002214 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 261.319 NG-H Sách tham khảo Việt 5
6 303004758 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 261.319 NG-H Sách tham khảo Việt 6
7 303004759 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 261.319 NG-H Sách tham khảo Việt 7
8 303004760 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 261.319 NG-H Sách tham khảo Việt 8
9 303004761 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 261.319 NG-H Sách tham khảo Việt 9
10 303004762 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 261.319 NG-H Sách tham khảo Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào