• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 658.8 TR-Đ
    Nhan đề: Giáo trình Marketing căn bản /
DDC 658.8
Tác giả CN Trần Minh Đạo
Nhan đề Giáo trình Marketing căn bản / Trần Minh Đạo
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4 có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Đại học kinh tế Quốc dân, 2014
Mô tả vật lý 359tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học kinh tế Quốc dân - Khoa Marketing
Tóm tắt Trang bị những kiến thức tổng quan và căn bản nhất về khoa học marketing, hệ thống thông tin môi trường Marketing, hành vi khách hàng, lựa chọn thị trường, chiến lược, kế hoạch, marketing, các quyết định về sản phẩm, giá bán, phân phối, truyền thông
Từ khóa tự do kinh tế
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Marketing
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác(97): 102021065-161
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1(15): 103000978-92
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303002651-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117336
002512
0046D39E29B-82EE-4DC9-9D93-DA952A961B79
005201911041548
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c83000
039|a20191104154848|bhoangnga|c20170330152719|dthanhhuong|y20170330144001|zhuudo
082 |a658.8|bTR-Đ
100 |aTrần Minh Đạo
245 |aGiáo trình Marketing căn bản / |cTrần Minh Đạo
250 |aTái bản lần thứ 4 có sửa đổi bổ sung
260 |aH. : |bĐại học kinh tế Quốc dân, |c2014
300 |a359tr. ; |c24cm.
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học kinh tế Quốc dân - Khoa Marketing
520 |aTrang bị những kiến thức tổng quan và căn bản nhất về khoa học marketing, hệ thống thông tin môi trường Marketing, hành vi khách hàng, lựa chọn thị trường, chiến lược, kế hoạch, marketing, các quyết định về sản phẩm, giá bán, phân phối, truyền thông
653 |akinh tế
653 |aThương mại
653 |aMarketing
690 |aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j(97): 102021065-161
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(15): 103000978-92
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303002651-5
890|a117|b374|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303002651 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.8 TR-Đ Sách tham khảo Việt 1
2 303002652 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.8 TR-Đ Sách tham khảo Việt 2
3 303002653 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.8 TR-Đ Sách tham khảo Việt 3
4 303002654 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.8 TR-Đ Sách tham khảo Việt 4
5 303002655 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.8 TR-Đ Sách tham khảo Việt 5
6 103000978 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658.8 TR-Đ Sách tham khảo Việt 6 Hạn trả:15-02-2021
7 103000979 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658.8 TR-Đ Sách tham khảo Việt 7
8 103000980 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658.8 TR-Đ Sách tham khảo Việt 8 Hạn trả:25-03-2019
9 103000981 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658.8 TR-Đ Sách tham khảo Việt 9 Hạn trả:12-02-2021
10 103000982 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658.8 TR-Đ Sách tham khảo Việt 10 Hạn trả:12-02-2021