DDC 622.3
Nhan đề Kỹ thuật khai thác khí thiên nhiên / Lê Quang Duyến, Nguyễn Thế Vinh, Phạm Văn Chung,...
Thông tin xuất bản H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2019
Mô tả vật lý 130tr. ; 24cm.
Tóm tắt Sách gồm 7 chương: Tổng quan về khí thiên nhiên; Khái niệm và tính chất cơ bản của khí thiên nhiên; Kỹ thuật khai thác mỏ khí; Kỹ thuật giếng khí; Thu gom và xử lý khí; Công nghệ tách sản phẩm khai thác; Vận chuyển.
Từ khóa tự do Vận chuyển
Từ khóa tự do Thu gom
Từ khóa tự do Khai thác
Từ khóa tự do Khí thiên nhiên
Từ khóa tự do Xử lý
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Vinh
Tác giả(bs) CN Lê Quang Duyến
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Chung
Tác giả(bs) TT Dương Thúy Hường
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3VĐ5226(1): 303011828
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128786
00211
004312FCB67-F47B-41EA-8B03-C1F2EE476321
005202211020952
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c120000
039|a20221102095225|bthanhhuong|c20221102094713|dthanhhuong|y20221102094553|zthanhhuong
082 |a622.3|bKY-T
245 |aKỹ thuật khai thác khí thiên nhiên / |cLê Quang Duyến, Nguyễn Thế Vinh, Phạm Văn Chung,...
260 |aH. : |bKhoa học tự nhiên và công nghệ, |c2019
300 |a130tr. ; |c24cm.
520 |aSách gồm 7 chương: Tổng quan về khí thiên nhiên; Khái niệm và tính chất cơ bản của khí thiên nhiên; Kỹ thuật khai thác mỏ khí; Kỹ thuật giếng khí; Thu gom và xử lý khí; Công nghệ tách sản phẩm khai thác; Vận chuyển.
653 |aVận chuyển
653 |aThu gom
653 |aKhai thác
653 |aKhí thiên nhiên
653 |aXử lý
690 |aNgành Dầu khí
691 |aChuyên ngành Khoan khai thác
700 |aNguyễn Thế Vinh
700 |aLê Quang Duyến
700 |aPhạm Văn Chung
710 |aDương Thúy Hường
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|jVĐ5226(1): 303011828
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/11.12.2022/28786.jpg
890|a1
900 |aTặng/Bm Khoan khai thác 02/11/2022
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303011828 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.3 KY-T Sách tham khảo Việt 1