• Đề tài
  • Ký hiệu PL/XG: ĐT241
    Nhan đề: Phát triển mô hình 3D phân tích ổn định theo thời gian của khối trượt tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phục vụ thiết kế hệ thống cảnh báo sớm :
DDC ĐT241
Tác giả CN Dương Văn Bình
Nhan đề Phát triển mô hình 3D phân tích ổn định theo thời gian của khối trượt tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phục vụ thiết kế hệ thống cảnh báo sớm : Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / Dương Văn Bình
Thông tin xuất bản H.:Đại học Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 91tr ; 30cm ;
Tùng thư Địa chất
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Địa chất công trình
Từ khóa tự do Hạ Long
Từ khóa tự do Hệ thống cảnh báo
Từ khóa tự do Khối trượt
Từ khóa tự do Mô hình 3D
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;
000 00000nam a2200000 a 4500
00126244
00241
003TVMDC
004B794C428-E49C-489A-BA0E-FE977C0B29AE
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20200323104132|zhuudo
082|aĐT241
100|aDương Văn Bình
245|aPhát triển mô hình 3D phân tích ổn định theo thời gian của khối trượt tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phục vụ thiết kế hệ thống cảnh báo sớm : |bĐề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / |cDương Văn Bình
260|aH.:|bĐại học Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a91tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aĐịa chất
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|aT18-33
650|aĐịa chất công trình
653|aHạ Long
653|aHệ thống cảnh báo
653|aKhối trượt
653|aMô hình 3D
852|aKho luận án & luận văn ;
Không tìm thấy biểu ghi nào