• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 622.42 CA-N
    Nhan đề: Cẩm nang thông gió mỏ hầm lò các đường hầm giao thông và quạt gió /
DDC 622.42
Nhan đề Cẩm nang thông gió mỏ hầm lò các đường hầm giao thông và quạt gió / Trần Xuân Hà(Ch.b), Lê Văn Thao, Đào Văn Chi...
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 740tr. ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày về cơ học khí mỏ, thông gió mỏ hầm lò, thiết kế thông gió mỏ hầm lò, thông gió đường hầm giao thông, các đường đặc tính của quạt gió.
Từ khóa tự do Mỏ
Từ khóa tự do Hầm lò
Từ khóa tự do Thông gió
Từ khóa tự do Cẩm nang
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hồng Cường
Tác giả(bs) CN Đào Văn Chi
Tác giả(bs) CN Lê Văn Thao
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM2093 (04 cuốn): 103003786-9
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4262 (01 cuốn): 303008290
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125506
00211
0042D66A199-ABCB-4630-B998-91338DA04B43
005201908291611
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c430000
039|a20190829161121|bhoangnga|y20190829161015|zhoangnga
082 |a622.42|bCA-N
245 |aCẩm nang thông gió mỏ hầm lò các đường hầm giao thông và quạt gió / |cTrần Xuân Hà(Ch.b), Lê Văn Thao, Đào Văn Chi...
260 |aH. : |bXây dựng, |c2019
300 |a740tr. ; |c27cm.
520 |aTrình bày về cơ học khí mỏ, thông gió mỏ hầm lò, thiết kế thông gió mỏ hầm lò, thông gió đường hầm giao thông, các đường đặc tính của quạt gió.
653 |aMỏ
653 |aHầm lò
653 |aThông gió
653 |aCẩm nang
690 |aNgành Mỏ
691 |aChuyên ngành Khai thác
700 |aNguyễn Hồng Cường
700 |aĐào Văn Chi
700 |aLê Văn Thao
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM2093 (04 cuốn): 103003786-9
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4262 (01 cuốn): 303008290
890|a5
900 |aBiếu|bTrần Xuân Hà
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008290 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.42 CA-N Sách tham khảo Việt 1
2 103003786 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 622.42 CA-N Sách tham khảo Việt 2
3 103003787 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 622.42 CA-N Sách tham khảo Việt 3
4 103003788 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 622.42 CA-N Sách tham khảo Việt 4
5 103003789 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 622.42 CA-N Sách tham khảo Việt 5