Giáo trình khác
332.642 BA-H
Giáo trình thị trường chứng khoán /
DDC 332.642
Tác giả CN Bạch Đức Hiển
Nhan đề Giáo trình thị trường chứng khoán / Bạch Đức Hiển;
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2009
Mô tả vật lý 295tr. ; 24cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện tài chính
Tóm tắt Tổng quan về thị trường chứng khoán, chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế và việc phát hành trái phiếu quốc tế.
Từ khóa tự do Chứng khoán
Từ khóa tự do Thị trường chứng khoán
Từ khóa tự do Trái phiếu
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(24): 102018451-74
000 00000nam a2200000 4500
00117438
002512
003TVMDC
004D6C4607F-88C0-49B8-A625-AF2FE601B29D
005201708300956
008041025s2009 vm| vie||
0091 0
039|y20170830095616|zdomuong
082|a332.642 |bBA-H
100|aBạch Đức Hiển
245|aGiáo trình thị trường chứng khoán / |cBạch Đức Hiển;
260|aH. : |bTài chính, |c2009
300|a295tr. ; |c24cm
500|aĐTTS ghi: Học viện tài chính
520|aTổng quan về thị trường chứng khoán, chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế và việc phát hành trái phiếu quốc tế.
653|aChứng khoán
653|aThị trường chứng khoán
653|aTrái phiếu
852|bKho Giáo trình khác|j(24): 102018451-74
890|c0|d0|a24
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102018461 Kho Giáo trình khác 332.642 BA-H Giáo trình khác 11
2 102018467 Kho Giáo trình khác 332.642 BA-H Giáo trình khác 17
3 102018458 Kho Giáo trình khác 332.642 BA-H Giáo trình khác 8
4 102018464 Kho Giáo trình khác 332.642 BA-H Giáo trình khác 14
5 102018470 Kho Giáo trình khác 332.642 BA-H Giáo trình khác 20
6 102018459 Kho Giáo trình khác 332.642 BA-H Giáo trình khác 9
7 102018465 Kho Giáo trình khác 332.642 BA-H Giáo trình khác 15
8 102018453 Kho Giáo trình khác 332.642 BA-H Giáo trình khác 3
9 102018462 Kho Giáo trình khác 332.642 BA-H Giáo trình khác 12
10 102018456 Kho Giáo trình khác 332.642 BA-H Giáo trình khác 6
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào