Ngày đăng bài: 04/09/2020 08:49
Lượt xem: 10788
DANH MỤC TÀI LIỆU CÓ TẠI TỦ SÁCH KHOA CNTT

 

(Cán bộ phụ trách: Nguyễn Thị Ngọc Dung)

TT Tên tài liệu (sách, tạp chí, giáo trình.) Tác giả NXB Năm
xuất bản
1  Đồ họa máy tính Nguyễn Quang Khánh NXB Giáo dục Việt Nam 2013
2 Lý thuyết đồ thị và ứng dụng Nguyễn Trường Xuân NXB Giáo dục Việt Nam 2016
3 Ứng dụng Tin học trong Trắc địa công trình Nguyễn Quang Khánh NXB Giao thông vận tải 2016
4 Công nghệ 3S Nguyễn Trường Xuân NXB Khoa học và kỹ thuật 2015
5 Lập trình cho thiết bị di động Lê Văn Hưng NXB Giáo dục Việt Nam 2016
6 Thiết kế Website Hoàng Anh Đức,          Lê Văn Hưng  NXB Giáo dục Việt Nam 2016
7 Phương pháp tính ứng dụng và lập trình Nguyễn Tuấn Anh, Diêm Công Hoàng NXB Khoa học và kỹ thuật  2020
8 Matheuristic algorithms to minimize total tardiness in flow shop scheduling Tạ Quang Chiểu   2017
9 Bài giảng Kế toán máy Lê Thanh Huệ, Nguyễn Thu Hằng Trường ĐH Mỏ - Địa chất 2016
10 Bài giảng Tin học văn phòng nâng cao Tin học kinh tế Trường ĐH Mỏ - Địa chất 2019