Ngày đăng bài: 20/05/2019 10:09
Lượt xem: 40976
Thông báo Năm học 2015-2016

*Từ ngày 11/8/2015 Thư viện Bắt đầu phục vụ sinh viên mượn, trả sách và ngoại khóa cho sinh viên K60. Đề nghị đại diện các lớp đến Phòng mượn – Tầng 1 (Nhà C 5tầng) để đăng ký lịch mượn, trả và ngoại khóa cho lớp.

*Cán bộ, sinh viên, học viên có nhu cầu thanh toán ra trường xin mời đến Phòng Mượn sách – Tầng 1 Nhà C 5tầng./.

Trân trọng thông báo!