Ngày đăng bài: 20/05/2019 10:09
Lượt xem: 41881
Thông báo Năm học 2014-2015

Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng thông báo:

* Từ 11/5/2015 Trung tâm bắt đầu nhận trả sách.

- Đề nghị sinh viên các lớp đến Phòng Mượn trả sách trước khi về nghỉ hè.

- Đề nghị sinh viên năm cuối đến thanh toán ra trường trước khi bảo vệ tốt nghiệp.

- Trong thời gian hè, Sinh viên có nhu cầu học thêm hè, Trung tâm vẫn phục vụ độc giả mượn, trả sách bình thường./.