Ngày đăng bài: 20/05/2019 10:08
Lượt xem: 41401
Thông báo Năm học 2014-2015

*Từ ngày 11/8/2014 Trung tâm Thông tin – Thư viện bắt đầu phục vụ sinh viên mượn, trả sách và ngoại khóa cho sinh viên K59. Đề nghị đại diện các lớp đến Phòng mượn – Tầng 1 (Nhà C 5tầng) để đăng ký lịch mượn, trả và ngoại khóa cho lớp.

*Cán bộ, sinh viên, học viên có nhu cầu thanh toán ra trường xin mời đến Phòng Mượn sách – Tầng 1 Nhà C 5tầng./.

Trân trọng thông báo!