Ngày đăng bài: 20/05/2019 10:08
Lượt xem: 40998
Thông báo Năm học 2013-2014

Từ 13/5/2014 Trung tâm Thông tin – Thư viện bắt đầu nhận trả sách.

*Đề nghị sinh viên các lớp đến Phòng Mượn trả sách trước khi về nghỉ hè.

*Đề nghị sinh viên năm cuối đến thanh toán ra trường trước khi bảo vệ tốt nghiệp.

*Trong thời gian hè, Sinh viên có nhu cầu học thêm hè, Trung tâm vẫn phục vụ độc giả mượn, trả sách bình thường./.

Trân trọng thông báo!