Ngày đăng bài: 20/05/2019 10:07
Lượt xem: 27351
Thông báo Năm học 2013-2014

* Từ ngày 12/8/2013 Trung tâm Thông tin – Thư viện phục vụ bạn đọc:

- Sinh viên K58 mượn tài liệu (sau khi ngoại khóa về công tác thư viện).

- Mượn – trả cho sinh viên các khóa.

 Đề nghị đại diện các lớp đến Phòng mượn – Tầng 1 (Nhà C 5tầng) để đăng ký lịch mượn, trả và ngoại khóa cho lớp.

*  Cán bộ, sinh viên, học viên có nhu cầu thanh toán ra trường xin mời đến Phòng Mượn sách – Tầng 1 Nhà C 5tầng để làm thủ tục./.

Trân trọng thông báo!