Ngày đăng bài: 27/09/2018 11:04
Lượt xem: 69016
Thông báo phục vụ mượn sách cho sinh viên tại Khu B

Từ ngày 25/9/2018 Trung tâm thông tin - thư viện phục vụ cho sinh viên các khóa mượn trả sách tại Khu B (Chú ý: Sinh viện mượn sách tại Khu B chỉ trả được sách tại Khu B và Mượn sách tại Khu A chỉ trả sách được tại Khu A).

Trân trọng thông báo.