Ngày đăng bài: 26/09/2018 11:02
Lượt xem: 68110
Thông báo năm học 2018 - 2019

    Từ ngày 25/09/2018 Thư viện bắt đầu phục vụ mượn sách và ngoại khóa cho sinh viên k63. Vậy đề nghị đại diện của các lớp đến Phòng mượn - Tầng 1 (Nhà C 5 tầng) để đăng ký lịch mượn sách và ngoai khóa cho cả lớp.

- Các khóa khác phục vụ mượn - trả bình thường.

- Cán bộ, sinh viên có thanh toán ra trường tại Phòng mượn - Tầng 1 nhà C5 tầng./.

Trân trọng thông báo!

                                                                                                         TT THÔNG TIN - THƯ VIỆN