Ngày đăng bài: 06/02/2017 09:37
Lượt xem: 80575
Đăng ký lịch mượn sách

THÔNG BÁO

Đề nghị lớp trưởng các lớp đến Phòng mượn thư viện đăng ký lịch mượn sách học kỳ mới cho lớp.

Thời gian đăng ký từ ngày 06/02/2017./.

Trân trọng cảm ơn./.