Sơ đồ Trung tâm Thông tin - Thư viện
Giúp bạn đọc hình dung sơ đồ các phòng ban của Trung tâm Thông tin - Thư viện tiện cho việc tìm hiểu, sử dụng theo nhu cầu của độc giả.

SƠ ĐỒ TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

                 TẦNG 1

- PHÒNG MƯỢN - TRẢ TÀI LIỆU

                 

                 TẦNG 2

 

- P.203A: BAN GIÁM ĐỐC

- P.203B: PHÒNG  MẠNG - MÁY TÍNH

- P.202: PHÒNG NGHIỆP VỤ

- P.205: PHÒNG LUẬN ÁN - LUẬN VĂN

- P.206: PHÒNG TRUY CẬP INTERNET

                 

                 TẦNG 3

 

- P.302: PHÒNG TỰ HỌC

- P.303: PHÒNG BÁO - TẠP CHÍ

- P.306: PHÒNG SÁCH THAM KHẢO