Ngày đăng bài: 14/09/2021 16:12
Lượt xem: 2302
Hướng dẫn truy cập từ xa cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN TRUY CẬP TỪ XA

CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ IG PUBLISHING

Bạn đọc truy cập đường dẫn CSDL: https://portal.igpublish.com/iglibrary/
Đăng nhập tài khoản truy cập như sau:

User: vn_humg

Pass: vn_humg@21