Ngày đăng bài: 24/08/2020 15:02
Lượt xem: 29560
Thông báo về việc sử dụng miễn phí cơ sở dữ liệu điện tử

 

Theo bản ghi nhớ, liên kết hợp tác trao đổi, chia sẻ nguồn học liệu phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất cùng với các Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo đến toàn thể bạn đọc thư viện có thể truy cập miễn phí vào các cơ sở dữ liệu dưới đây để phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.

1. Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Đường link CSDL: https://lib.dntu.edu.vn/

Tên đăng nhập: HUMG2020

Password: HUMG@123

2. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Đường link CSDL: http://thuvien.utehy.edu.vn

3. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Đường link CSDL: 

http://dlib.hust.edu.vn/password-login

Tên đăng nhập: 

hust2001@humg.edu.vn
hust2002@humg.edu.vn
hust2003@humg.edu.vn
hust2004@humg.edu.vn
hust2005@humg.edu.vn
hust2006@humg.edu.vn
hust2007@humg.edu.vn
hust2008@humg.edu.vn
hust2009@humg.edu.vn
hust2010@humg.edu.vn

Password: 123456

4. Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội

Đường link CSDL: http://elib.hunre.edu.vn/pages/cms/default.aspx

Tên đăng nhập:

DHM01
DHM02
DHM03
DHM04
DHM05
DHM06
DHM07
DHM08
DHM09
DHM10

 

Pass: 1234