Ngày đăng bài: 06/07/2023 15:48
Lượt xem: 18004
2023: THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN PHỤC VỤ TẠI KHU B VÀ HIỆU SÁCH

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN PHỤC VỤ TẠI KHU B VÀ HIỆU SÁCH

+Khu B thời gian phục vụ:        Thứ 2, thứ 4, thứ 6 hằng tuần.

                                                01/7 đến 15/8 nghỉ phục vụ hè.

+Hiệu sách thời gian phục vụ:   Thứ 3, thứ 5 hằng tuần.

                                                01/7 đến 15/8 nghỉ phục vụ hè.

Thư viện tại Khu A phục vụ bình thường.

Bạn đọc có nhu cầu mua sách liên hệ số điện thoại: 0384043140

Trân trọng thông báo!