Ngày đăng bài: 16/09/2022 16:22
Lượt xem: 821
Thông báo về việc mượn trả sách đầu năm học.

Từ ngày 08/8/2022 Thư viện bắt đầu phục vụ sinh viên mượn, trả sách.

Vậy đề nghị đại diện của các lớp đến Phòng mượn Thư viện - Tầng 1 (Nhà C 5 tầng) để đăng ký lịch mượn sách cho lớp mình.

- Các khóa khác phục vụ mượn - trả bình thường.

- Cán bộ, sinh viên có thanh toán ra trường tại Phòng mượn - Tầng 1 nhà C5 tầng./.

Trân trọng thông báo!

TT THÔNG TIN - THƯ VIỆN