Ngày đăng bài: 23/02/2022 14:37
Lượt xem: 50403
DANH MỤC TỦ SÁCH BỘ MÔN ĐIỆN KHÍ HÓA, ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO
           
STT Tên sách Tên Tác giả Năm xuất bản Nhà Xuất bản Ghi chú
1 Giáo trình Khí cụ điện TS. Trần Bá Đề, TS Đỗ Như Ý 2006 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
2 Giáo trình Tin học chuyên ngành Điện khí hóa ThS Hồ Việt Bun, ThS Nguyễn Thị Bích Hậu 2013 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
3 Giáo trình Kỹ thuât điện mỏ TS. Trần Bá Đề        2004 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
4 Bài giảng Máy điện tập 2 ThS. Nguyễn Hanh Tiến 2001 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
5 Giáo trình Điện mỏ ThS. Nguyễn Hanh Tiến 2004 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
6 Hệ thống Cung cấp điện PGS. TS Nguyễn Anh Nghĩa 2007 Nhà xuất bản Giao thông vận tải  
7 Bài giảng Máy điện tập 1 ThS. Nguyễn Hanh Tiến 2001 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
8 Truyền tin công nghiệp TS. Nguyễn Ngọc Vĩnh 2008 Nhà xuất bản Giao thông vận tải  
9 Giáo trình Tối ưu hóa chế độ hệ thống điện TS. Bùi Đình Thanh 2014 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
10 Giáo trình Vật liệu điện và cao áp TS. Đỗ Như Ý 2015 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
11 Giáo trình Máy điện tập 2 Nguyễn Hanh Tiến 2007 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
12 Tự động hóa các quá trình sản xuất trong các xí nghiệp mỏ        
13 Luận án Tiến sỹ kỹ thuật: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng điện năng ở các xí nghiệp khai thác than vùng Quảng Ninh Trần Hữu Phúc 2010 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
14 Luận án Tiến sỹ kỹ thuật: Nghiên cứu nâng cao chất lượng điện năng mạng 6kV mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh Lê Xuân Thành 2015 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
15 Luận án Tiến sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu quá trình quá độ và đề xuất giải pháp giảm quá điện áp khi xảy ra chạm đất một pha trong mạng trung tính cách ly 6kV ở các mỏ vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh Hồ Việt Bun 2016 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
16 Luận án Phó Tiến sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu xác định suất thiêu thụ điện năng cho xí nghiệp than Việt Nam Phạm Đức Độ 1997 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
17 Luận án Tiến sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu quy hoạch lưới điện trung áp vùng Hạ Long - Cẩm Phả giai đoạn 2010-2022 nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế Đặng Quang Khoa 2011 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
18 Bài giảng Chạm đất một pha trong mạng điện 6-35 Kv TS Hồ Việt Bun 2018 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
19 Bài giảng Các phần tử tự động trong hệ thống điện mỏ TS Hồ Việt Bun 2018 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
20 Giáo trình Kỹ thuật Xung - Số Kim Ngọc Linh, Đinh Văn Thắng, Kim Thị Cẩm Ánh, Hà Thị Chúc Nguyễn Tiến Sỹ, Tống Ngọc Anh 2020 Bộ môn KTĐ-ĐT  
21 Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm Kỹ thuật điện Kim Ngọc Linh, Đinh Văn Thắng, Cung Quang Khang, Bùi Ngọc Hùng, Nguyễn Tiến Sĩ, Tống Ngọc Anh   Bộ môn KTĐ-ĐT  
22 Giáo trình câu hỏi  lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật điện tử tương tự và số Kim Ngọc Linh, Đinh Văn Thắng, Kim Thị Cẩm Ánh, Hà Thị Chúc Nguyễn Tiến Sỹ, Tống Ngọc Anh   Bộ môn KTĐ-ĐT  
23 Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm Vật liệu và cấu kiện điện tử Kim Ngọc Linh Cung Quang Khang, Nguyễn Thạc Khánh, Bùi Ngọc Hùng,  2017 Bộ môn KTĐ-ĐT  
24 Giáo trình hướng dẫn thực hành Điện - Điện tử 2 Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tiến Sỹ   Bộ môn KTĐ-ĐT  
25 Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm Thiết kế mạch điện tử Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tiến Sỹ   Bộ môn KTĐ-ĐT  
26 Giáo trình câu hỏi  lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật điện tử tương tự Kim Ngọc Linh, Đinh Văn Thắng, Kim Thị Cẩm Ánh, Hà Thị Chúc Nguyễn Tiến Sỹ, Tống Ngọc Anh 2015 Bộ môn KTĐ-ĐT  
27 Giáo trình câu hỏi  lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật điện tử xung - số  Kim Ngọc Linh, Đinh Văn Thắng, Kim Thị Cẩm Ánh, Hà Thị Chúc Nguyễn Tiến Sỹ, Tống Ngọc Anh 2017 Bộ môn KTĐ-ĐT  
28 Giáo trình câu hỏi  lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Lý thuyết mạch Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Cung Quang Khang, Bùi Ngọc Hùng   Bộ môn KTĐ-ĐT  
29 Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm Kỹ thuật điện - Điện tử Kim Ngọc Linh, Đinh Văn Thắng, Kim Thị Cẩm Ánh, Hà Thị Chúc Nguyễn Tiến Sỹ, Tống Ngọc Anh 2017 Bộ môn KTĐ-ĐT  
30 Giáo trình Mô phỏng mạch điện, điện tử Nguyễn Thạc Khánh, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tiến Sỹ   Bộ môn KTĐ-ĐT  
31 Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm Lý thuyết mạch Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tiến Sỹ   Bộ môn KTĐ-ĐT  
32 Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm Kỹ thuật Xung - Số Kim Ngọc Linh Nguyễn Thạc Khánh, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tiến Sỹ   Bộ môn KTĐ-ĐT  
33 Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm  Kỹ thuật điện tử tương tự Kim Ngọc Linh Nguyễn Thạc Khánh, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tiến Sỹ   Bộ môn KTĐ-ĐT  
34 Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm  Kỹ thuật điện tử  Kim Ngọc Linh Nguyễn Thạc Khánh, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tiến Sỹ   Bộ môn KTĐ-ĐT  
35 Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm  Kỹ thuật điện Kim Ngọc Linh Nguyễn Thạc Khánh, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tiến Sỹ   Bộ môn KTĐ-ĐT  
36 Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm  Kỹ thuật điện - điện tử Kim Ngọc Linh Nguyễn Thạc Khánh, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tiến Sỹ 2017 Bộ môn KTĐ-ĐT  
37 Giáo trình hướng dẫn thực hành Điện - Điện tử 1 Kim Ngọc Linh Nguyễn Thạc Khánh, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tiến Sỹ   Bộ môn KTĐ-ĐT  
38 Giáo trình linh kiện và kỹ thuật điện tử tương tự : Dùng cho các ngành Cơ điện - Điện tử, Tự động hoá và Điện khí hoá Kim Ngọc Linh 2009 Đại học Mỏ- Địa chất  
39 Hướng dẫn thí nghiệm Mạch điện tử  I Kim Ngọc Linh, Nguyễn Trường Giang 2004 Đại học Mỏ- Địa chất  
40 Hướng dẫn Thiết kế Mạch điện tử Kim Ngọc Linh 2004 Đại học Mỏ- Địa chất  
41 Giáo trình kỹ thuật Điện - Điện tử : Dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về điện  Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Quý, Đào Đắc Tuyên, Phạm Công Hoà, Nguyễn Xuân Uyển 2003 Đại học Mỏ- Địa chất  
42 Giáo trình cơ sở lý thuyết trường điện từ : Dùng cho sinh viên các ngành về điện - điện tử, điện khí hoá, hệ thống điện Cung Quang Khang, Đào Đắc Tuyên 2014 Đại học Mỏ- Địa chất  
43 Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử II : Dùng cho sinh viên chuyên ngành Điện - Điện tử  Nguyễn Xuân Cương 2004 Đại học Mỏ- Địa chất  
44 Lý thuyết mạch điện - điện tử Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Kim Cẩm Ánh 2013 Đại học Mỏ- Địa chất  
45 Câu hỏi Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Lý thuyết mạch điện – điện tử Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Kim Cẩm Ánh 2015 Đại học Mỏ- Địa chất  
46 Bài giảng thí nghiệm lý thuyết mạch : Dùng cho sinh viên các ngành Cơ điện, Điện khí hoá, Tự động hoá Kim Ngọc Linh 2001 Đại học Mỏ- Địa chất  
47 Hướng dẫn thí nghiệm Mạch điện tử I Kim Ngọc Linh, Nguyễn Trường Giang 2004 Đại học Mỏ- Địa chất  
48 Bài giảng thí nghiệm kỹ thuật điện tử tương tự: Dùng cho sinh viên các ngành chuyên về điện Kim Ngọc Linh 2001 Đại học Mỏ- Địa chất  
49 Hướng dẫn thí nghiệm Kỹ thuật điện tử số Kim Ngọc Linh 2003 Đại học Mỏ- Địa chất  
50 Hướng dẫn thực tập Điện – Điện tử cơ bản Kim Ngọc Linh 2003 Đại học Mỏ- Địa chất  
51 Giáo trình linh kiện và kỹ thuật điện tử tương tự: Dùng cho các ngành Cơ điện - Điện tử, Tự động hoá và Điện khí hoá Kim Ngọc Linh 2009 Đại học Mỏ- Địa chất  
52 Giáo trình dụng cụ và thiết bị đo lường điện tử Nguyễn Xuân Cương 2004 Đại học Mỏ- Địa chất  
53 Hướng dẫn thiết kế mạch điện tử : Dùng cho sinh viên ngành Điện - Điện tử  Kim Ngọc Linh 2004 Đại học Mỏ- Địa chất  
54 Hướng dẫn Thiết kế Mạch điện tử Kim Ngọc Linh 2004 Đại học Mỏ- Địa chất  
55 Trang bi điện- điện tử công ngiệp Đinh Văn Thắng      
56 Thiết bị cơ điện lạnh Đinh Văn Thắng 2018 NXB Xây dựng