Ngày đăng bài: 03/11/2021 10:54
Lượt xem: 52403
Thông báo sử dụng CSDL sách điện tử của Nhà xuất bản Xây Dựng

Trường đại học Mỏ - Địa chất hợp tác với Nhà xuất bản xây dựng về việc sử dùng nguồn cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà xuất bản xây Dựng.

Nhà xuất bản Xây Dựng  hiện đang cung cấp dữ liệu điện tử của hơn 2600 đầu sách điện tử gồm: Sách giáo khoa, sách nghiên cứu, giáo trình để giảng dạy và học tập trong tất cả các cấp, văn bản pháp luật, khoa học - kỹ thuật, chính trị, chuyên ngành, tiêu chuẩn quy chuẩn...

Sách điện tử bao gồm các sách về một số chuyên ngành đang được đào tạo tại Trường đại học Mỏ - Địa chất như: Xây dựng, môi trường, cơ điện, mỏ, kinh tế...

Trung tâm thông tin - Thư viện xin thông báo đến bạn đọc để sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử của Nhà xuất bản Xây Dựng theo địa chỉ website như sau: 

1. https://ebook.humg.edu.vn/

Tài liệu hướng dẫn sử dụng theo link sau: Link hướng dẫn sử dụng 

Ngoài ra Trung tâm giới thiệu tới các Thầy Cô và Sinh viên Cơ sở dữ liệu được tặng miễn phí từ Nhà xuất bản Xây Dựng với trên 100.000 đầu sách điện tử để tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cá nhân) link như sau:

2. https://giantebook.net/

Tài khoản và mật khẩu: Trung tâm gửi về từng khoa (Bạn đọc là Giảng viên và sinh viên thuộc Khoa nào, vui lòng liên hệ Văn phòng khoa để được cung cấp).

Trân trọng thông báo./.