Ngày đăng bài: 28/01/2021 15:16
Lượt xem: 62467
CSDL dùng chung SAGE, IG Publishing eBooks collection và Emerald e-Journals Collection

Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” do Trường đại học Kinh tế Quốc dân là đầu mối đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2021. Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐH Mỏ - Địa chất đã đăng ký và chính thức trở thành thành viên của Thư viện Điện tử dùng chung.
Thư viện  xin trân trọng thông báo Chương trình kích hoạt truy cập cho toàn bộ Quý Thầy/cô và các em sinh viên vào 1. Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử của Nhà xuất bản SAGE Publications Limited. 2. Bộ CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kinh tế: Emerald e-Journals Collection. 3. Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection

Chi tiết như sau:

Trung tâm Thông tin - Thư viện kính đề nghị các Khoa/Viện/Trung tâm thông báo tới các Thầy/Cô, sinh viên truy cập vào CSDL này để kiểm tra và có phản hồi về Thư viện.

Mọi thông tin trao đổi xin được gửi về:

Email: trungtamtttv@humg.edu.vn.

Trân trọng thông báo

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT