Thông báo Năm học 2016-2017

*Từ ngày 15/8/2016 Thư viện Bắt đầu phục vụ sinh viên mượn, trả sách và ngoại khóa cho sinh viên K61. Đề nghị đại diện các lớp đến Phòng mượn – Tầng 1 (Nhà C 5tầng) để đăng ký lịch mượn, trả và ngoại khóa cho lớp.

*Cán bộ, sinh viên, học viên có nhu cầu thanh toán ra trường xin mời đến Phòng Mượn sách – Tầng 1 Nhà C 5tầng.