Ngày đăng bài: 05/06/2019 09:10
Lượt xem: 24105
Thông báo nghỉ phục vụ tại Khu B

Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo nghỉ phục vụ bạn đọc tại Khu B vào tháng 6 và tháng 7, các độc giả có nhu cầu mượn trả tài liệu vui lòng qua Khu A để được phục vụ./.

Trân trọng thông báo./.