Ngày đăng bài: 20/05/2019 10:11
Lượt xem: 27353
Thông báo Năm học 2017-2018

Từ 13/5/2018 Thư viện bắt đầu nhận trả sách.

*Đề nghị sinh viên các lớp đến Phòng Mượn trả sách trước khi về nghỉ hè.

*Đề nghị sinh viên năm cuối đến thanh toán ra trường trước khi bảo vệ tốt nghiệp.

*Trong thời gian hè, Sinh viên có nhu cầu học thêm hè, Thư viện vẫn phục vụ độc giả mượn, trả sách bình thường./.